niedziela, 29 grudnia 2019

Celestial Vindicators: Sequitors with Tempest Blades - reinforcements

Kolejna piątka Sequitorów z mieczami. Dumny jestem zwłaszcza z pana modlącego się do
Sigmara.   

Five more of my Tempest Blades Sequitors. Personally proud of the one praying to Sigmar.Oddział w pełnym składzie: | Unit in full strenght:


czwartek, 7 listopada 2019

Celestial Vindicators: Lord Exorcist

Po długiej przerwie, w końcu pomalowałem mojego lorda Exorcista. Świetny model, ale nie jestem zadowolony z finalnego efektu.
Tak czy siak nie mam zamiaru go przemalowywac. :P


After long hiatus, I finally painted my Lord Exorcist.  He is a lovely model, but I'm not satisfied with my painting. 
Nevertheless he is finished, and I won't repaint him. :P

 

środa, 11 września 2019

Warcry: Kisasi with his Aetherwings

Jako że wciągnąłem się w Warcry'a, przed wami początki mojej bandy.
Głównodowodzący Raptor Prime uzbrojony w szybkostrzelną kuszę.
Model zmodyfikowałem opierając jego kuszę o ziemię i dokładając mu wskazującą rękę z zestawu Sequitorów. Dodatkowo do pasa doczepiłem mu zwiniętą linę i butlę wskazujące na aktualną podróż.

Kisasi "Cień Jastrzębia", Raptor Prime, dowódca Straży Orlego Gniazda. Ma pod swoją opieką tereny lęgowe Kryształowej Iglicy, gdzie wraz ze swoimi podwładnymi hoduje urodzone w Chamonie Aetherwingi, Gwiezdne Orły i inne ptasie stworzenia.
Po bolesnym ataku stada Chimer, Kisasi poprzysiągł zemstę za unicestwionych pupilów. Wraz z Hunterem Prime'm Dubusem Niedźwiedziem, stworzyli grupę łowców w celu wytropienia i zabicia Chimery Alfa ze stada które zaatakowało Orle Gniazdo. Po długiej podróży dotarli do Eightpoints...


As I stucked deep into the Warcry, here is a beginning of my Warband.
Main Leader of my Warband, Vanguard Raptor Prime with Hurricane Crossbow.
He is converted with his crossbow lowered and pointing gauntlet taken from Sequitors kit. I added him tied rope and a flagon to made him more in mid journey.

Kisasi "Hawk's Shadow", Raptor Prime, leader of the Aerie Guard. He is in charge of Crystal Spire's nesting grounds, where with his subordinates, he breeds Chamon-rised Aetherwings, Star-Eagles and other avian creatures. 
After dire in consequences Chimera's flock attack, Kisasi swear to avenge his annihilated minions. Together with Hunter Prime Dubus the Bear, they formed a hunting party, to locate and assasinate the Alpha beast of the flock that attacked the Aerie. Their long journey took them to the Eightpoints...


Kisasi wraz ze swoimi wiernymi Aetherwingami; Monsunem, Zefirem i Mistralem| 
Kisasi with his trusted Aetherwings; Monsun, Zephyr and Mistralśroda, 28 sierpnia 2019

Celestial Vindicators: Aetherwings

Moja pierwsza jednostka Aetherwingów. Ładne, przemyślane modele, całkiem szybkie w malowaniu. Jako że będą one częścią mojej bandy do Warcry'a, każdemu dałem inną ilość pasków na wstęgach (w celu łatwiejszego rozpoznania konkretnego modelu).

My first unit of Aetherwings. Nice, well tought models, pretty quick to paint. As they will be a part of my Warcry warband, each one have a different number of stripes on their ribbons (for easier recognising on the battlefield).

piątek, 9 sierpnia 2019

Celestial Vindicators: Sequitors with Tempest Blades

Druga jednostka Sequitorów gotowa. Zwiera ona w sobie konwersję kobiecej Sequitor Prime, dostała ona lewą dłoń od Darkoath Chieftaina z Silver Towera, do prawej zaś Greatemace'a.

Przed wami: Straż Wewnętrznego Kręgu, wschodniego skrzydła, Wielkiej Biblioteki w Agathium - "Uczeni", dowodzeni przez "Amanę Wierną".


Second unit of Sequitors is ready, including convertion of "Easy to Built" female Sequitor Prime. She got left palm from Darcoath Chieftain (from Silver Tower), and Stomsmite Greatemace in her right hand.


Before You: Inner Cirlce Guard of Great Agathium Library east wing - "Scholars", led by "Amana the Faithful".niedziela, 28 lipca 2019

Shyishian Ruins #2

Zestaw Azyrite Townscape, pomalowany w Shyishowym schemacie dla mojego lokalnego sklepu.
Schemat kolorów ten sam co przy cmentarzu.

Azyrite Townscape terrain set, painted in Shyishian colours, for my local store.
Painting recipe same as with my mausoleumŚwietną opcją jest możliwość dopasowania dwóch największych elementów aby tworzyły jeden wielki budynek: | Great option is the possibility to join two biggest pieces into one big building:


Poniżej scenka rodzajowa: | Below a genre scene: