czwartek, 9 lipca 2020

Gloomhaven - Doomstalker

Kolejna postać do Gloomhaven skończona, jak na razie malowało mi się go najgorzej z całego towarzystwa.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!


Another character for Gloomhaven is finished. Worst to paint from the lot, in my opinion.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!poniedziałek, 25 maja 2020

Gloomhaven - Brute

Kolejna postać do Gloomhaven'a, tym razem bez Spoiler Alertu, gdyż jest to jeden z podstawowych bohaterów.
Przed wami Brute.

Next Gloomhaven character, this time without Spoiler Alert becouse it is one of the base heroes.
Before you, Brute.piątek, 1 maja 2020

czwartek, 30 kwietnia 2020

FKB #LXVIII: Wrota

Jako prowadzący aktualną edycję FKB wybrałem temat "Wrota". Powodem tego był mój stary projekt odłożony na półkę ponad rok temu - skonwertowane Baleful Realmgate.
Bazę stanowi front oryginalnego modelu doczepiony do skały ze styroduru, do tego płyty z plasticardu, duża ilość wikolu i piasku, kilka czaszek z zestawu od GW i gotowe.

As a host of actual edition of FKB I choose the topic "Wrota" ("Gate"). The reason for that was my old project that I put on the shelf over a year ago - converted Baleful Realmgate. 
Base of my conversion is the front-side of original model, attached to a rock made out of foam, to that I've added some slabs made out of plasticard, a lot of PVa-glue and sand, and at the end some skulls from GW skull-set, and thats it.


czwartek, 23 kwietnia 2020

Gloomhaven - Sunkeeper

Kolejny model do Gloomhaven, przed wami Sunkeeper, znów pobawiłem się OSL'em na podstawce. Efekt do waszej oceny.

Dla grających w Gloomhavena - SPOILER ALERT!

Next model from Gloomhaven, before You Sunkeeper. Once again I tried my skills with OSL on the base, effect for You to judge.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!piątek, 10 kwietnia 2020

Gloomhaven - Summoner

Kolejna figurka do Gloomhaven gotowa. Na podstawce namalowałem runę i pobawiłem się trochę OSL'em, niestety nie jestem w nim dobry, więc wyszło jak wyszło. :P

Dla grających w Gloomhavena - SPOILER ALERT!

Next Gloomhaven miniature is ready. I painted summoner's rune on a base and made some OSL, but I'm not very good at it, so it looks as it looks. :P

For Gloomhaven players- SPOILER ALERT!środa, 1 kwietnia 2020

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #LXVIII: WrotaJeśli ktoś nie słyszał o Figurkowym Karnawale Blogowym, jest to inicjatywa którą 7 września 2014 roku, rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze. Listę poprzednich edycji znajdziecie na Bitewnych Wrotach, a to za sprawą Quidam Corvusa
Teraz w tych zwariowanych czasach kwarantanny mamy więcej czasu na nasze hobby, a każde zajęcie odciągające nas od codziennych złych wiadomości jest na wagę złota. Zapraszam więc na 68 już edycję, którą poprowadzę na naszym blogu.

"Figurkowy Karnawał Blogowy" is an initiative in Polish blogsphere, started in September 7th 2014 by Inkub from Wojna w miniaturze. List of previous editions can be found on Bitewne Wrota, thanks to Quidam Corvus.  
Now in this crazy quarantine times we have more time for our hobby, also every activity which takes our attention from bad news is priceless. Therefore I invite You on a 68th edition, which I will lead on our blog.


Jej tematem są WROTA! 

 

The subject is "WROTA" (gate)!


sobota, 7 marca 2020

FKB LXVII: Gloomhaven AdventurersTemat LXVII Figurkowego Karnawału Blogowego to "Przygoda!".

Wyjątkowo prosty temat, bo akurat maluję dla przyjaciół modele ich postaci do Gloomhaven. Poniżej ich aktualna drużyna poszukiwaczy przygód: Tinkerer, Mindthief, Spellweaver i Cragheart. Niestety przez lakier świecą się jak nie powiem co, ale ogólnie dają radę.

The topic of LXVII Figurkowy Karnawał Blogowy is "Adventure!"

Unusually easy topic for me, as I'm actually painting models for my friends playing Gloomhaven. Below You will find their actual adventurers: Tinkerer, Mindthief, Spellweaver and Cragheart. Becouse of varnish miniatures are glossy a lot, but overall they look good.
niedziela, 23 lutego 2020

niedziela, 16 lutego 2020

Barak-Krakov: Endrinmaster with Dirigible Suit

Moja lekko skonwertowana wersja Endrinmastera w skafandrze sterowcowym. Głowa od Goliath'owych gangerów z Necromundy z dodatkową broda z green-stuff'a, podstawka z AoS'owego zestawu Hero Bases,, irokezowa część hełmu też od Goliath'ów.

Przed wami Draqvi Harladsson, młodszy z genialnych Braci Harladssonów. Jako ryzykant większy od swojego brata Draqvi, rusza do boju we własnoręcznie ulepszonym skafandrze sterowcowym.

My slightly converted version of Endrinmaster with Dirigible Suit. Head taken from Goliath ganger, with addition of greensutuffed beard, base from Age of Sigmar Hero Bases set, mohawk part on the helmet also from Goliath Gangers.

Before You Draqvi Harladsson, younger of the ingenious Harladsson Brothers. More a gambler than his brother Draqvi takes to the sky in his self tinkered Dirigible Suit.niedziela, 29 grudnia 2019

Celestial Vindicators: Sequitors with Tempest Blades - reinforcements

Kolejna piątka Sequitorów z mieczami. Dumny jestem zwłaszcza z pana modlącego się do
Sigmara.  

Five more of my Tempest Blades Sequitors. Personally proud of the one praying to Sigmar.czwartek, 7 listopada 2019

Celestial Vindicators: Lord Exorcist

Po długiej przerwie, w końcu pomalowałem mojego lorda Exorcista. Świetny model, ale nie jestem zadowolony z finalnego efektu.
Tak czy siak nie mam zamiaru go przemalowywac. :P


After long hiatus, I finally painted my Lord Exorcist.  He is a lovely model, but I'm not satisfied with my painting. 
Nevertheless he is finished, and I won't repaint him. :P

 

środa, 11 września 2019

Warcry: Kisasi with his Aetherwings

Jako że wciągnąłem się w Warcry'a, przed wami początki mojej bandy.
Głównodowodzący Raptor Prime uzbrojony w szybkostrzelną kuszę.
Model zmodyfikowałem opierając jego kuszę o ziemię i dokładając mu wskazującą rękę z zestawu Sequitorów. Dodatkowo do pasa doczepiłem mu zwiniętą linę i butlę wskazujące na aktualną podróż.

Kisasi "Cień Jastrzębia", Raptor Prime, dowódca Straży Orlego Gniazda. Ma pod swoją opieką tereny lęgowe Kryształowej Iglicy, gdzie wraz ze swoimi podwładnymi hoduje urodzone w Chamonie Aetherwingi, Gwiezdne Orły i inne ptasie stworzenia.
Po bolesnym ataku stada Chimer, Kisasi poprzysiągł zemstę za unicestwionych pupilów. Wraz z Hunterem Prime'm Dubusem Niedźwiedziem, stworzyli grupę łowców w celu wytropienia i zabicia Chimery Alfa ze stada które zaatakowało Orle Gniazdo. Po długiej podróży dotarli do Eightpoints...


As I stucked deep into the Warcry, here is a beginning of my Warband.
Main Leader of my Warband, Vanguard Raptor Prime with Hurricane Crossbow.
He is converted with his crossbow lowered and pointing gauntlet taken from Sequitors kit. I added him tied rope and a flagon to made him more in mid journey.

Kisasi "Hawk's Shadow", Raptor Prime, leader of the Aerie Guard. He is in charge of Crystal Spire's nesting grounds, where with his subordinates, he breeds Chamon-rised Aetherwings, Star-Eagles and other avian creatures. 
After dire in consequences Chimera's flock attack, Kisasi swear to avenge his annihilated minions. Together with Hunter Prime Dubus the Bear, they formed a hunting party, to locate and assasinate the Alpha beast of the flock that attacked the Aerie. Their long journey took them to the Eightpoints...


Kisasi wraz ze swoimi wiernymi Aetherwingami; Monsunem, Zefirem i Mistralem| 
Kisasi with his trusted Aetherwings; Monsun, Zephyr and Mistral


środa, 28 sierpnia 2019

Celestial Vindicators: Aetherwings

Moja pierwsza jednostka Aetherwingów. Ładne, przemyślane modele, całkiem szybkie w malowaniu. Jako że będą one częścią mojej bandy do Warcry'a, każdemu dałem inną ilość pasków na wstęgach (w celu łatwiejszego rozpoznania konkretnego modelu).

My first unit of Aetherwings. Nice, well tought models, pretty quick to paint. As they will be a part of my Warcry warband, each one have a different number of stripes on their ribbons (for easier recognising on the battlefield).
piątek, 9 sierpnia 2019

Celestial Vindicators: Sequitors with Tempest Blades

Druga jednostka Sequitorów gotowa. Zwiera ona w sobie konwersję kobiecej Sequitor Prime, dostała ona lewą dłoń od Darkoath Chieftaina z Silver Towera, do prawej zaś Greatemace'a.

Przed wami: Straż Wewnętrznego Kręgu, wschodniego skrzydła, Wielkiej Biblioteki w Agathium - "Uczeni", dowodzeni przez "Amanę Wierną".


Second unit of Sequitors is ready, including convertion of "Easy to Built" female Sequitor Prime. She got left palm from Darcoath Chieftain (from Silver Tower), and Stomsmite Greatemace in her right hand.


Before You: Inner Cirlce Guard of Great Agathium Library east wing - "Scholars", led by "Amana the Faithful".