piątek, 25 września 2020

FKB LXXIII: "Fura, skóra i komóra"


 

Tematem LXXIII Figurkowego Karnawału Blogowego jest " Fura, skóra i komóra". Bardzo przypadł mi on do gustu, gdyż zmotywował mnie do zabrania się za mój pierwszy Kharadroński statek - Grundstock Gunhauler. Będąc zagorzałym przeciwnikiem fly-standów, zmajstrowałem sobie sceniczną podstawkę, którą dodatkowo zmagnetyzowałem (dla łatwiejszego transportu modelu). Także oto mamy pierwszy składnik tematu "fura". 

Jako że obaj załoganci nie mają widocznego kawałka ciała, za "skórę" muszą robić skórzane elementy ich wyposażenia, jak pasy i saszetki.

"Komóra" była najtrudniejszą częścią wyzwania, ale po krótkiej konwersji udało mi się za pomocą drutu zmajstrować małe radyjko pokładowe (w powoli wykluwającym się w mojej głowie fluffie, dla moich Kharadronów, będzie ono jednym z wynalazków genialnych braci Harladssonów).

Model na razie nie pomalowany, ale pewnie wkrótce wezmę się za niego.😉


Topic of LXXIII edition of Figurkowy Karnawał Blogowy is "Fura, skóra i komóra" (Wagon, leather and a cell-phone). It really appealed to me, as it motivated me to finally start working on my first Kharadron sky-ship - Grundstock Gunhauler. As an antagonist of fly-stands, I made a scenic base which I additionally magnetised (for transportation sake). And thats how we got a first part "wagon".

For "leather" we have lethery equipment as belts and satchels.

"Cell-phone" was the hardest part, but with a minor conversion, I managed to create small radio-station from a wire and some random parts (in slowly birthing fluff for my Kharadrons it will be one of inventions created by Harladsson brothers).

Miniature isn't painted already, but hopefully, soon I will start working on it.😉

 

 

"Fura" | "Wagon"

poniedziałek, 21 września 2020

Gloomhaven: Elementalist

Kolejny bohater do Gloohaven - Elementalist.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

Next character from Gloomhaven - Elementalist.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!

 


 

sobota, 19 września 2020

piątek, 18 września 2020

Gloomhaven: Plagueherald

Prawdopodobnie najmroczniejszy bohater z Gloomhaven - Plagueherald.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

Probably the creepiest character from Gloomhaven - Plagueherald.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!środa, 16 września 2020

Gloomhaven: Beast Tyrant

Tym razem podwójna postać do Gloomhaven - Beast Tyrant.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

This time double-miniature character for Gloomhaven - Beast Tyrant.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!


 

czwartek, 10 września 2020

Gloomhaven: Quartermaster

Quartermaster. Kolejny model do gry Gloomhaven.

 Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

Quartermaster. Next model for Gloomhaven game.

 For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!

sobota, 5 września 2020

piątek, 4 września 2020

Stworze: Szeptucha

Ostatni model ze Stworza, który miałem do malowania.

Szeptucha.
Słowiańska uzdrowicielka, pomagająca ludziom jak i demonom, łącznik między światem materialnym i duchowym.

Last miniature from "Stworze", that I have to paint.

Szeptucha.
Slavic female healer, helping both people and deamons, she is a link between material and spiritual worlds.


czwartek, 3 września 2020

Stworze: Drugost

Kolejne stworze, tym razem z dodatku "Zakazana Polana".

Drugost.
Niestety nie znalazłem żadnych informacji na jego temat. :(

Next stworze, this time from expansion "Zakazana Polana" (Forbidden Glade).

Drugost.
Unfortunately, I didn't found any information about this creature. :(


wtorek, 1 września 2020

Stworze: Mara

Mara, zwana Zmorą.
Dusza żywej kobiety, która nocą opuszcza ciało właścicielki. Szuka ona sobie ofiary wśród sąsiadów i bliskich, siada im na piersiach i wysysa siły życiowe. Mary prawie nigdy nie doprowadzały do śmierci swoich ofiar, ale prze swą powszechność i uciążliwość mocno zniechęcały do siebie ludzi.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa) 

Mara called Zmora.
Soul of a living woman, which during the night escaped the body of the owner. It searched a victim between neighbours and family, then it sits on their chests and sucked up their life forces. Almost always it ended without killing its victims, but becouse of Maras commonness, and nuisance, they earned everlasting aversion in common folk.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Stworze: Bobo

Bobo.
Niewielki słowiański demon, zamieszkujący piwnice, strychy i inne miejsca w których mógł przeczekać dzień. Po zmroku Bobo wychodziło z ukrycia i straszyło dzieci, czasem mogło nawet porwać jedno z nich. W celu jego obłaskawienia wystarczała niewielka ilość strawy.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Bobo.
Small slavic daemon, living in cellars, attics, or other places in which it could wait out the night. After dark Bobo came out and it started to scare children, sometimes it could even steal one of them. To calm down the creature, small portion of food left for it was enough.
 
(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)

niedziela, 30 sierpnia 2020

Stworze: Rusałka

Rusałka.
Słowiański kobiecy demon zamieszkujący lasy, łąki i zbiorniki wodne. Piękna istota która swoimi wdzięcznymi tańcami zwabiała młodzieńców nad brzeg gdzie topiła, lub co gorsza załaskotała ich na śmierć.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Rusałka.
Slavic female daemon living in forests, fields and water bodies. Beautiful being which thanks to its charms lured young boys on the banks, where they get drowned or tickled to death.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


 

piątek, 28 sierpnia 2020

Stworze: Bagiennik (FKB LXXII)

Temat LXXII Figurkowego Karnawału Blogowego to "Okaz zdrowia".

Ciężko było mi znaleźć jakiś okaz zdrowia na aktualną edycję FKB, ale jedno z akurat malowanych Stworzy się nada:
Kolejny model do gry "Stworze" - Bagiennik.
Słowiański demon wodny, zamieszkujący bagna i stawy. Charakterystyczną cechą są nozdrza Bagiennika, z których, w sytuacji zagrożenia, potrafi on strzelać błotnistą, parzącą mazią. Wierzono że substancja ta ma właściwości lecznicze, pomaga na reumatyzm, bóle krzyża, a nawet bezpłodność.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii)

The topic of LXXII Figurkowy Karnawał Blogowy is "Picture of health".

It was hard to find any picture of health for current FKB edition, but one from actually painted Stworzes will fit:
Next miniature from game "Stworze" - Bagiennik.
Slavic water daemon, living in swamps and ponds. Distinctive for Bagiennik are his nostrils, from which he could shoot a muddy, scalding smudge. It was belived that this substance had healing properties, it helped for rheumatism, low back pains, and even infertility.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)czwartek, 27 sierpnia 2020

Stworze: Bezkost

Bezkost.
Słowiański podgatunek wampira. W przeciwieństwie do zwykłych wampirów, które zachowywały z grubsza ludzkie kształty, posiadając chrzęsty szkielet, Bezkost kości nie miał wcale. Taka budowa pozwalała mu bardzo łatwo dostawać się do trudno dostępnych miejsc, jak na przykład szczelnie zamkniętych chat.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Bezkost.
Slavic vampire sub-species. In cotrast to regular vampires, which keeps mostly human schapes thanks to their cartillage skeleton, Bezkost didn't have skeleton at all. This feature helped him getting into hard to reach places, as tightly locked huts.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


środa, 26 sierpnia 2020

Stworze: Leszy

Kolejny model z gry "Stworze":
Leszy.
Słowiański demon lasu, jego obrońca i władca. W stosunku do ludzi z zasady neutralny. Potrafił pomóc zagubionemu lub obronić przed dzikimi zwierzętami. Jednak gdy ktoś zagrażał kniei Leszy potrafił być bezwzględny.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii) 

Next miniature from game "Stworze".
Leszy.
Slavic forest daemon, protector and lord of the woodland. Mostly neutral towards humans. He could help lost villagers, or even protect them from wild animals, but if somebody was a threat to the forest Leszy become ruthless.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)