niedziela, 19 lutego 2017

Celestant Prime (my way of assembling/painting) #1


Już pomalowana podstawka | Already painted base

Przed rozpoczęciem prac nad moim Celestant'em Prime'em (CP) patrzyłem na niego z lekkim niepokojem. Przerażał mnie w kwestii złożenia i malowania, a jako że jestem całkiem zadowolony z efektu moich prac, podzielę się z wami moim sposobem złożenia go.
Prawdopodobnie nie jest to najlepsza metoda, ale dla kogoś takiego jak ja, kto najchętniej malowałby całkowicie złożone modele, jest to zdecydowanie dobra droga.

As I saw Celestant Prime (CP) as really imposing model to assembly and to paint, I want to share with You my way of assembling it. 
Probably it isn't the best way, but for painter like me (who likes to paint miniature as much completely assembled as it is possible) it makes everything a lot easier.

Zakładam że każdy kto ma CP ma i instrukcję.

 I asume that everybody who got CP has the instruction. 

Zaczynając od punktu 1a do 1l składamy podstawkę (od razu dołożyłem kilka elementów z Shattered Dominion Large base kit i zapiaskowałem):

Starting from point 1a to 1l we assembly the base (at this point I added some elements from Shattered Dominion Large base kit, and basing materials):


Następnie przechodzimy do ciała CP, ignorujemy punkt 2d, co zostawia nam osobno dwie połówki. Dalej wszystko jak w instrukcji, z tym że ręce, naramienniki i głowę doczepiamy do tylnej części ciała:

Then when it goes to CP's body we ignore the 2d, leaving two halves of his body separately.
Next we do everything as in instruction, but we glue his hands, pauldrons and head to the back side of his body:Po złożeniu skrzydeł  (jak w instrukcji) zostajemy z 5 elementami (razem z malutką kometką służącą później do połączenia szat z wirem):

When we assembly the wings (as in instruction) it leaves us with 5 subassemblies (including one small comet to join the cloak to the whirl):


Jak skrzydła moich Prosecutor'ów tak i skrzydła CP zmagnetyzowałem, co jest całkiem proste, zakładając że mamy odpowiednie wiertło:

As with my Prosecutors I magnetized the wings, pretty easy thing to do assuming You have a fitting drill:


Tak elementy prezentują się po sprayowaniu:

That how it looks after basecoating:


A tak po złożeniu (żadnych Blue-tack'ów ani kleju) wszystko ładnie się trzyma:

And after assembling (no Blue-tacks or glue) everything fit and hold together:

 Jeśli chodzi o malowanie to oczywiście bedzie on w kolorach moich Celestial Vindicators'ów. :D

Najpierw pomalowałem podstawkę.

Zaczynamy od bazy pod postacią Xereus Purple, niektóre komety malujemy Caledor Sky. Następnie wash'ujemy całość Druchii Violet. Pojedyńcze komety malujemy Kabalite Green i wash'ujemy je niebieskim inkiem P3 Formula Blue ink w moim wypadku.
Teraz gdy mamy wszystkie bazowe kolory z'wash'owane zabieramy się za rozjaśnienia.

Rozjaśnienia wszystkich komet podlegają tej samej zasadzie, bierzemy odpowiedni mix farb i nakładamy go drybrush'em na kometę od głowy do ogona (mniejsza ilość farby na ogonie), następnie ten sam mix z niewielką ilością białego, lekkim drybrush'em, też od głowy do ogona, na koniec prawie sama biała farba tylko na przodzie głowy.
Poniżej mieszanki frab których używałem:
- Ciepłe fioletowe komety: Xereus Purple + Pink Horror.
- Zimne fioletowe komety: Xereus Purple + Vallejo Andrea Blue
- Niebieskie komety: Caledor Sky + Vallejo Andrea Blue
- Zielone komety: Kabalite  Green + Vallejo Andrea Blue

Złoty maowany za pomocą Gehenna Gold, z'wash'owany Aggrax Earthshade,  rozjaśniony Runefang Steel.
Srebrny Ironbreaker, z'wash'owany Nuln Oil, rozjaśniony Runefang Steel.
Globy na astrolabium to bazy z Mephiston Red, Caledror Sky i starego Snot Green, z'wash'owane Nuln Oil, a potem odpowiednio rozjaśnione.

...no i to w sumie wszystko. :)
When it comes to painting he will be of course in colours of my Celestial Vindicators. :D

First I painted the comet whirlwind base.

Start with basecoat of Xereus Purple, then paint some comets with Caledor Sky. After that, wash all with Druchii Violet. Next paint some comets with Kabalite Green, and then washed only them with P3 Formula Blue Ink
Now when we have all based colours washed, we start highlights.

The highlights of all comets have the same rules, we use the specific mix of paint, applying it most on the head of a comet, and drybrushing the tail, then the same mix with a little drop of white paint (lighter drybrush mostly on the head of a comet, slightly on tail), at the end we use mostly white paint with a little drop of our mix in it (only on top of the comet head).
Here ar the mix of paints I've used to paint the comets:
- Warm purple comets: Xereus Purple + Pink Horror.
- Cold purple comets: Xereus Purple + Vallejo Andrea Blue
- Blue comets: Caledor Sky + Vallejo Andrea Blue
- Green comets: Kabalite  Green + Vallejo Andrea Blue

Gold is painted with Gehenna Gold highlighted with Runefang Steel.
Silver with Ironbreaker highlighted with Runefang Steel.
Astrolabe globes are painted with base colours of Mephistonn red, Caledor Sky and old Snot Green, washed with Nuln Oil, and then highlighted.

...and thats pretty all. :)czwartek, 9 lutego 2017

Gorechosen/Warhammer Quest: Slaughterpriest

Ostatni model z podstawowej ekipy z Gorechosen'a, następni Bloodsecrator i Bloodstoker. Spalona skóra jako motyw łączący wszystkie modele (może kiedyś jakaś mała armia :P ). Całkiem przyjemny do malowania model.

Last model from basic Gorechosen crew, Bloodsecrator and Bloodstoker next. Burned skin as a motiff connecting all models (maybe a small army sometime :P ). Really nice to paint model.


niedziela, 29 stycznia 2017

Celestial Vindicators: Gryph Hound

Bardzo prosty i przyjemny do malowania model, towarzysz mojego Lorda Kasztelana. Jak w przyszłym miesiącu wyjdzie osobny box to najpewniej będę miał całe stadko takich słodziaków. :D


A joy to paint and easy to paint model, companion for my Lord Castellant. Next month when separate box will hit the shelves, I will probably get a full pack of this cuties. :D

piątek, 27 stycznia 2017

Assassinorum Execution Force

Pierwszy post po bardzo długiej przerwie (bycie od niedawana ojcem nie sprzyja malowaniu figurek) - moi assassini do Execution Force. Jako Chaos Space Marines już jakiś czas temu konwertowani i malowani przeze mnie marinesi z Dark Vengance, będący pozostałością mojej armii do 40k (tak wiem, że maksymalnie na stole może być 3;p ).

First update after a long brake (being fresh father don't leave much time for painting) - my assassins from Execution Force. As chaos space marines I'm useing converted marines from Dark Vengance - leftovers from my 40k army (and yes - I know that you can use only 3 of them at time ;p).


czwartek, 26 stycznia 2017

Warhammer Quest: Blue Horrors of Tzeentch

Blue Horror'y do WHQ: ST. Szybkie malowanie więc nic specjalnego, ale przynajmniej mało roboty. :D

Blue Horrors from WHQ: ST. Fast Painting so nothing special, but at last some easy work. :D
czwartek, 19 stycznia 2017

Celestial Vindicators: Knight Heraldor 2

Przed wami mój drugi Knight Heraldor "Xiphian Darkblade". Pochodzący z Królestwa Metalu i obdarowany przez Lorda Commandera jedną z jego sławetnych Broni-relikwii (w grze będzie używał Relic Blade'a).
Po upierdliwym do malowania Knight'cie Venator'ze (skrzydła!!!) malowanie go było czystą przyjemnością.


Before You my second Knight Heraldor, "Xiphian Darkblade". Descendant of the Realm of Metal, gifted by Lord Commander with one of his famous Relic Weapons (in game he will wield relic blade).
It was so fun to paint this miniature, after time consuming Knight Venator (wings!!!) it was pure pleasure.

 

piątek, 13 stycznia 2017

Celestial Vindicators: Knight Venator

W końcu skończony Knight Venator "Apollus the Swift". Zajął mi stanowczo za dużo czasu, bo malowałem go aż od Świąt... nie cierpię malować Stormcast'owych skrzydeł... nie cierpię... :P

Powoli zaczynam myśleć nad Fluffem dla mojej armii, stąd imię modelu.Finnaly finished Knight Venator "Apollus the swift". He tooks me definitely too much time, as I have been painting him since Christmas... hate painting Stormcast wings... I hate it... :P

Slowly I started creating some fluff for my army, thats why model has its own name.