piątek, 3 maja 2019

Shyishian Skull Boulders

Zrobione z Halloweenowych ozdób - Shyishowe, magiczne głazy.

'Czym są nikt do końca nie wie, mówi się że zostały wypchnięte na powierzchnię podczas Necroquake'a, jedyne co wiadomo, to to że emanują magią Śmierci.'

Made out of Halloween decorations - Shyishian magical boulders.

'What are they, nobody knows exactly, it is said that during Necroquake they just emreged from the depths of earth, what is known, they radiate Death magic.'
...i zdjęcie z mieszkańcami Shyishu | ...and a shot with some inhabitants of Shyish 
 

czwartek, 25 kwietnia 2019

Warhammer Underworlds: Dankhold Troggoth with Squiggly-beast Followers

Kolejna banda do Underworldsów gotowa. Już dawno nie malowało mi się tak przyjemnie żadnych modeli, dodatkowo poszalałem z kolorystyką. Końcowy efekt oceńcie sami, choć osobiście jestem zadowolony.

Next warband for Underworlds is ready. Long time I haven't got so much fun from painting any models, especially with so colorful scheme. Final effect is for You to appreciate, but personally I'm proud of them.Dankhold TroggothBat SquigStalgsquigSpiteshroom

czwartek, 18 kwietnia 2019

Celestial Vindicators: Evocators

Evocatorzy z Underworldsów dostali wsparcie, w postaci 3 towarzyszy z wieloczęściowego pudełka Evocatorów, teraz wspólnie mogą walczyć na AoSowych polach bitew.

Evocators from Underworlds got reinforcements, in form of 3 mates from multipart Evocators kit, and now together they can fight on AoS battlefields.
niedziela, 14 kwietnia 2019

Flesh Eater Courts Archregent

Archregent moich Flesh Eater Courtów. Teraz muszę znaleźć czas na Archreghinę ;p

Archregent for my Flesh Eater Courts. Now I need to find time to convert Archreghina ;psobota, 13 kwietnia 2019

Warhammer Underworlds: Sacrosanct Stormcasts

Moja pierwsza banda do Nightvaulta. Pomalowani w schemacie moich Celestial Vindicatorów, Evocatorzy stanowią świetne wzmocnienie dla trójki z zestawu Soul Wars.
Knight Incantor, którego pomalowałem wcześniej, jest zdecydowanie najlepszym modelem z zestawu, Evocatorzy są jak na mój gust zbyt zwyczajni, pomimo tego to nadal bardzo dobre modele.

My first warband from Nightvault. Painted in my Celestial Vindicators scheme, Evocators are a great reinforcement for triplets from Soul Wars box. 
Knight Incantor which I painted earlier, is the best from the band, Evocators are too ordinary in my opinion, still really good models.sobota, 30 marca 2019

FKB: Realmvault KeyTemat LV Figurkowego Karnawału Blogowego to "Kosmos".

Jako że niedawno kupiłem zestaw Objectiv'ów do AoS'a właśnie pod kątem FKB, oto pierwszy z nich:

"Realmvault Key, jest to część większego magicznego urządzenia służącego otwarciu drogi do gwiazd!"
Gwiazdy=Kosmos. 😉

Element idealnie nadaje się do stylistyki ScE, a pomalowałem go w schemacie moich posiadanych terenów, także mam nadzieje że nie raz zagości na stole.Topic of LV Figurkowy Karnawał Blogowy is "Cosmos".

As not long ago I bought myself an AoS Objective Markers set, especialy for future FKB editions, here is first of them:
Stars=Cosmos.😉
 

"Realmvault Key, it is a part of bigger mechanism used to open the path to the stars!"

Piece is a perfect fit for SCE theme, and I painted it in the scheme of my existing pieces of terrain, so I hope it will be used often on the battlefield.
piątek, 15 marca 2019

Celestial Vindicators: Lord-Celestant on Dracoth

Jeden z moich dawniej pomalowanych modeli, ale właśnie dorobiłem mu tarczę, no i na blogu jeszcze go nie było. Przed wami Lord-Celestant "Simbae the Lion". ;)

This is one of my older miniatures, but I've added him a shield recently, and it wasn't on a blog, so here he is: Lord-Celestant "Simbae the Lion". ;)