czwartek, 29 czerwca 2017

Sigmarite Mausoleum

W moje ręce trafił zestaw "Sigmarite Mausoleum" (przepakowany, podwójny "Garden of Morr"), maluję go dla mojego lokalnego sklepu: Vanaheim. Chciałbym wam przedstawić ten produkt jak i przebieg jego sklejania/malowania.

I got new "Sigmarite Mausoleum" set (repacked, double "Garden of Morr"), I'm painting it for my LGS: Vanaheim. I want to show You the product itself, and assembling/painting process.
 
Zacznijmy od opisu, opakowanie każdy może zobaczyć na stronie.
Po otwarciu dostajemy:
- instrukcję
- 4x wypraska z głównymi elementami krypt, kaplicy i długą sekcją płotu + 2 gargulce
- 2x wypraska z bramą, pomnikiem, elementami muru i krótszymi segmentami płotu + kilka nagrobków i płyta nagrobna
- 2x wypraska z podstawkami dla wszystkich większych elementów terenu + nagrobek, kruk i iglica od kaplicy.


 After we open the box we get:
- instruction
- 4x sprues with elements of main crypts, chapel, one long fence section and 2 gargoyles
- 2x sprues with gate, monument, walls elements, shorter fence segments and several tombstones
- 2x sprues with bases for all bigger elements of the set, tombstone, crow and chapel spike

Zacznijmy od instrukcji, ładna czarno-biała instrukcja w formacie A4 do jakiej przyzwyczaiło nas GW. Wszystko byłoby pięnie gdyby ne brak numerów elementów (obecnych na wypraskach), niby nie jest to żaden problem, bo składa się to wszystko bardzo łatwo, ale jednak na minus.


Kolejny minus to brak Warscrolla. Jedyny dostępny to ten w starym kompendium terenów pod "Garden of Morr"

Wypraski miło mnie zaskoczyły bo po ostatnim moim terenie (Balefule Realmgate) spodziewałem się słabej jakości platiku, a tu standardowy dobry plastik w jakim GW robi modele, zdecydowanie na plus!

Ilość linii odlewowych standardowa, minusem za to obecne na słupach ogrodzenia okrągłe wgłębienia.

Starting with instruction, we get standard black and white GW instruction. Everything would be great if not a missing elements numbers (which are present on the sprues), despite it isn't hard to find the exact elements, it is a minor disadvantage.


Next disadvantage is absence of Warscroll, only one You can use is in old terrain compendium as "Garden of Morr".

Sprues pleasantly surprised me, after my last terrain piece ("Balefule Realmgate") I was preparing for bad type of plastic, and here we get regular good GW plastic, definitely an advantage.

The number of mould lines is typical for pre-AoS models, disadvantages are the round dents on fence poles.

Jeden segment płotu w przeciwieństwie do reszty ma rozszerzone zakończenie podstawy co utrudnia ułożenie go np. jako narożny fragment. Można to łatwo rozwiązać przycinając brzegi.


One fence segment unlike the rest has widened base end, what makes it hard to arrange as a corner element. It is easy to solve by cutting the edges. A tak prezentuje się całość zestawu już po sprayowaniu:

And that how whole set looks after the basecoat:
Teraz pora na malowanie!

Now time to paint!

czwartek, 15 czerwca 2017

Horus Heresy Death Guard Test Model

Moja pierwsza próba tacticala do Death Guardu. Wszelkie porady, uwagi i konstruktywna krytyka mile widziana! Przy okazji to jest 100 post na naszym blogu! Dzięki wszystkim którzy czasem tu wpadają! :)

My first try on tactical Death Guard. Any tips, advices and constructive critque much appreciated! BTW it is 100th post on our blog - thanks everyone who checks our plog from time to time! :)
poniedziałek, 5 czerwca 2017

Gorechosen: Bloodsecrator

Nareszcie skończony Bloodsecrator do Gorechosena - na tą chwilę zamykający cały projekt na 7 gladiatorach do gry na arenie. 

Finally finished Bloodsecrator for Gorechosen -for now closing project with 7 gladiators for pit fights. 

niedziela, 4 czerwca 2017

Celestial Vindicators: Lord Relictor

Lord Reliktor Hadeos zwany Bibliotekarzem.
Większość swojego nieśmiertelnego życia spędził w ścianach niezliczonych bibliotek Sigmaron'u, Azyrheim'u a od ostatnich kilkuset lat w Wielkiej Bibliotece Agathium. Niechętnie opuszcza jej mury, chyba że wiązałoby się to z poszerzeniem jej zbiorów. Pomimo swojego flegmatycznego usposobienia, w rzadkich momentach potrafi wpadać w morderczy szał. Ostatnim razem wydarzyło się to kiedy natrafił na bandę wojowników Khorna plugawiących antyczne biblioteczne zbiory zapomnianej twierdzy Duardin'ów.

Lord Relictor Hadeos the Librarian. 
He spent most of his eternal life inside countless Libraries of Sigmaron, Azyrheim, and from last several hundred years in the Great Agathium Library. Reluctantly leaving its walls, unless it will cause the extention of library stocks. Despite his stolid character, in rare cases he goes in murderous rage. Last time it happened when he met a Khorn warband defiling ancient library collection of long forgotten Duardin stronghold.