niedziela, 27 sierpnia 2017

Ghoul King on Terrorgheist and Ghast


Pierwszy post po długiej przerwie. Ghoul King na Terrorgheiście - król Jason Todd Szalony pierwszy tego imienia, Mroczny Rycerz, Zabójczy Obrońca, Karmazynowy Krzyżowiec, król podziemnej krainy Nith. 

First post after long time. Ghoul King on Terrorgheist - king Jason Todd the Mad first of his name, Dark Knight, Lethal Protector, Crimson Crusader, king of underworld of Nith. 
Pierwszy dodatek do armii związany z nowym Generals Handbookiem - Ghast ze sztandarem (sztandar jest nowym przedmiotem).

First addition to army connected with new Generals Handbook - Ghast with pennant (new item from GH).niedziela, 13 sierpnia 2017

Warhammer Quest: Horrors of Tzeentch

Skończyłem Brimstone Horrory, a tym samym całą rodzinkę, poniżej na zdjęciu Dziadkowie z dziećmi i wnukami. :P

I finished Brimstone Horrors, and by that whole Horror family, on picture below, Grandparents with their children and grandchildren. :P


 Tutaj same wnuki:

Here Grandchildren alone: