środa, 11 września 2019

Warcry: Kisasi with his Aetherwings

Jako że wciągnąłem się w Warcry'a, przed wami początki mojej bandy.
Głównodowodzący Raptor Prime uzbrojony w szybkostrzelną kuszę.
Model zmodyfikowałem opierając jego kuszę o ziemię i dokładając mu wskazującą rękę z zestawu Sequitorów. Dodatkowo do pasa doczepiłem mu zwiniętą linę i butlę wskazujące na aktualną podróż.

Kisasi "Cień Jastrzębia", Raptor Prime, dowódca Straży Orlego Gniazda. Ma pod swoją opieką tereny lęgowe Kryształowej Iglicy, gdzie wraz ze swoimi podwładnymi hoduje urodzone w Chamonie Aetherwingi, Gwiezdne Orły i inne ptasie stworzenia.
Po bolesnym ataku stada Chimer, Kisasi poprzysiągł zemstę za unicestwionych pupilów. Wraz z Hunterem Prime'm Dubusem Niedźwiedziem, stworzyli grupę łowców w celu wytropienia i zabicia Chimery Alfa ze stada które zaatakowało Orle Gniazdo. Po długiej podróży dotarli do Eightpoints...


As I stucked deep into the Warcry, here is a beginning of my Warband.
Main Leader of my Warband, Vanguard Raptor Prime with Hurricane Crossbow.
He is converted with his crossbow lowered and pointing gauntlet taken from Sequitors kit. I added him tied rope and a flagon to made him more in mid journey.

Kisasi "Hawk's Shadow", Raptor Prime, leader of the Aerie Guard. He is in charge of Crystal Spire's nesting grounds, where with his subordinates, he breeds Chamon-rised Aetherwings, Star-Eagles and other avian creatures. 
After dire in consequences Chimera's flock attack, Kisasi swear to avenge his annihilated minions. Together with Hunter Prime Dubus the Bear, they formed a hunting party, to locate and assasinate the Alpha beast of the flock that attacked the Aerie. Their long journey took them to the Eightpoints...


Kisasi wraz ze swoimi wiernymi Aetherwingami; Monsunem, Zefirem i Mistralem| 
Kisasi with his trusted Aetherwings; Monsun, Zephyr and Mistral