czwartek, 25 kwietnia 2019

Warhammer Underworlds: Dankhold Troggoth with Squiggly-beast Followers

Kolejna banda do Underworldsów gotowa. Już dawno nie malowało mi się tak przyjemnie żadnych modeli, dodatkowo poszalałem z kolorystyką. Końcowy efekt oceńcie sami, choć osobiście jestem zadowolony.

Next warband for Underworlds is ready. Long time I haven't got so much fun from painting any models, especially with so colorful scheme. Final effect is for You to appreciate, but personally I'm proud of them.


czwartek, 18 kwietnia 2019

Celestial Vindicators: Evocators

Evocatorzy z Underworldsów dostali wsparcie, w postaci 3 towarzyszy z wieloczęściowego pudełka Evocatorów, teraz wspólnie mogą walczyć na AoSowych polach bitew.

Evocators from Underworlds got reinforcements, in form of 3 mates from multipart Evocators kit, and now together they can fight on AoS battlefields.


niedziela, 14 kwietnia 2019

Flesh Eater Courts Archregent

Archregent moich Flesh Eater Courtów. Teraz muszę znaleźć czas na Archreghinę ;p

Archregent for my Flesh Eater Courts. Now I need to find time to convert Archreghina ;psobota, 13 kwietnia 2019

Warhammer Underworlds: Sacrosanct Stormcasts

Moja pierwsza banda do Nightvaulta. Pomalowani w schemacie moich Celestial Vindicatorów, Evocatorzy stanowią świetne wzmocnienie dla trójki z zestawu Soul Wars.
Knight Incantor, którego pomalowałem wcześniej, jest zdecydowanie najlepszym modelem z zestawu, Evocatorzy są jak na mój gust zbyt zwyczajni, pomimo tego to nadal bardzo dobre modele.

My first warband from Nightvault. Painted in my Celestial Vindicators scheme, Evocators are a great reinforcement for triplets from Soul Wars box. 
Knight Incantor which I painted earlier, is the best from the band, Evocators are too ordinary in my opinion, still really good models.