poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Stworze: Bobo

Bobo.
Niewielki słowiański demon, zamieszkujący piwnice, strychy i inne miejsca w których mógł przeczekać dzień. Po zmroku Bobo wychodziło z ukrycia i straszyło dzieci, czasem mogło nawet porwać jedno z nich. W celu jego obłaskawienia wystarczała niewielka ilość strawy.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Bobo.
Small slavic daemon, living in cellars, attics, or other places in which it could wait out the night. After dark Bobo came out and it started to scare children, sometimes it could even steal one of them. To calm down the creature, small portion of food left for it was enough.
 
(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)

niedziela, 30 sierpnia 2020

Stworze: Rusałka

Rusałka.
Słowiański kobiecy demon zamieszkujący lasy, łąki i zbiorniki wodne. Piękna istota która swoimi wdzięcznymi tańcami zwabiała młodzieńców nad brzeg gdzie topiła, lub co gorsza załaskotywała ich na śmierć.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Rusałka.
Slavic female daemon living in forests, fields and water bodies. Beautiful being which thanks to its charms lured young boys on the banks, where they get drowned or tickled to death.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


 

piątek, 28 sierpnia 2020

Stworze: Bagiennik (FKB LXXII)

Temat LXXII Figurkowego Karnawału Blogowego to "Okaz zdrowia".

Ciężko było mi znaleźć jakiś okaz zdrowia na aktualną edycję FKB, ale jedno z akurat malowanych Stworzy się nada:
Kolejny model do gry "Stworze" - Bagiennik.
Słowiański demon wodny, zamieszkujący bagna i stawy. Charakterystyczną cechą są nozdrza Bagiennika, z których, w sytuacji zagrożenia, potrafi on strzelać błotnistą, parzącą mazią. Wierzono że substancja ta ma właściwości lecznicze, pomaga na reumatyzm, bóle krzyża, a nawet bezpłodność.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii)

The topic of LXXII Figurkowy Karnawał Blogowy is "Picture of health".

It was hard to find any picture of health for current FKB edition, but one from actually painted Stworzes will fit:
Next miniature from game "Stworze" - Bagiennik.
Slavic water daemon, living in swamps and ponds. Distinctive for Bagiennik are his nostrils, from which he could shoot a muddy, scalding smudge. It was belived that this substance had healing properties, it helped for rheumatism, low back pains, and even infertility.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)czwartek, 27 sierpnia 2020

Stworze: Bezkost

Bezkost.
Słowiański podgatunek wampira. W przeciwieństwie do zwykłych wampirów, które zachowywały z grubsza ludzkie kształty, posiadając chrzęsty szkielet, Bezkost kości nie miał wcale. Taka budowa pozwalała mu bardzo łatwo dostawać się do trudno dostępnych miejsc, jak na przykład szczelnie zamkniętych chat.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Bezkost.
Slavic vampire sub-species. In cotrast to regular vampires, which keeps mostly human schapes thanks to their cartillage skeleton, Bezkost didn't have skeleton at all. This feature helped him getting into hard to reach places, as tightly locked huts.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


środa, 26 sierpnia 2020

Stworze: Leszy

Kolejny model z gry "Stworze":
Leszy.
Słowiański demon lasu, jego obrońca i władca. W stosunku do ludzi z zasady neutralny. Potrafił pomóc zagubionemu lub obronić przed dzikimi zwierzętami. Jednak gdy ktoś zagrażał kniei Leszy potrafił być bezwzględny.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii) 

Next miniature from game "Stworze".
Leszy.
Slavic forest daemon, protector and lord of the woodland. Mostly neutral towards humans. He could help lost villagers, or even protect them from wild animals, but if somebody was a threat to the forest Leszy become ruthless.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)


wtorek, 25 sierpnia 2020

Stworze: Licho

Licho.
Słowiański demon zsyłający nieszczęście. Licho wędrowało po świecie szukając miejsc w których ludzie żyli szczęśliwie. Zsyłało na mieszkańców pecha, wyrywając szczeble z drabiny czy obluzowując ostrza siekier, czasami nawet mogło wzniecić pożar czy zesłać głód.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii)

Licho.
Slavic daemon bringing misfortune. Licho was wandering across the land, searching for the places where people were living happily. There it brought bad luck, breaking ladder rungs, loosening the axe blades, sometimes even starting the fire or bringing the famine.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)


poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Stworze: Nocnica

Kolejny model do gry "Stworze" - Nocnica.
Złośliwe słowiańskie demony rodzaju żeńskiego, uaktywniające się w nocy. Potrafiły psocić wodząc pijaków na manowce lub nie dając dzieciom spać. Czasem dopuszczały się zbrodni, sprowadzając na kobietę chorobę popołogową, a nawet zaduszając dziecko.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Next miniature for "Stworze" - Nocnica.
Mischievous, Slavic, female deamons, activating at night. They could play pranks leading drunks to backroads or weaking up kids. Sometimes they perpetrate atrocities as causing postnatal sickness in woman, or even suffocating the newborn.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


niedziela, 23 sierpnia 2020

Stworze: Chowaniec

Pierwszy model pomalowany do gry "Stworze". Modele planuję malować prostymi technikami (wash/drybrush, prawie bez highlightów), ponieważ uważam że taki styl bardziej pasuje do estetyki całej gry.

Chowaniec.
Słowiański demon zamieszkujący ludzkie domostwa. Aby wyhodować Chowańca, należało pierwsze jajo złożone przez czarną kurę nosić przez 9 dni pod pachą. Po wykluciu Chowaniec zamieszkiwał za piecem lub w kominie.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

First miniture painted for the game "Stworze". Miniatures will be painted with easy techniques (wash/drybrush, almost no highlights), becouse I think it will fit better with whole game aesthetics.

Chowaniec.
Slavic daemon living with humans. To raise a Chowaniec one need to get the first layed egg of black Hen, and kepp it under the armpit for 9 days. After hatching  Chowaniec took residence behind the stove or in the chimney.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


piątek, 21 sierpnia 2020

Barak-Krakov: Endrinriggers

Moja pierwsza jednostka Endrinriggerów. Wygląda na to że w końcu wyrobiłem sobie odpowiedni schemat na malowanie zbroi moich Kharadronów. Możliwe że w niedalekiej przyszłości opublikuję poradnik na ten temat.
Odsłonięta główka pochodzi od Goliath-gangerów z Necromundy, dodatkowo dorzeźbiłem do niej brodę z Green-Stuff'a. W celu łatwego rozpoznawania oddziału w czasie gry, na sterach dodałem runiczne oznaczenia oddziału.

My first Endrinriggers. I think that I've finally found the paint recipe for my Kharadrons armour. Will probably make some tutorial on it in the near future.
Bare head is a swap from the Goliath gangers set from Necromunda, with the addition of green-stuffed beard. On the unit backpack rudders are a runic squad markings, for easyer recognition on the battlefield.