niedziela, 30 września 2018

Soul Wars Challenge: Castigators #2

Drugi oddział Castigatorów gotowy, a tym samym moje małe wyzwanie malarskie, skończone (zdjęcia całości wkrótce)! :D

Second unit of Castigators is ready, and my little painting challenge too (pictures of whole force, soon)! :D