niedziela, 29 października 2017

FKB: Pijący Stormcast / Drinking Stormcast #FINISH


Pijący Liberator skończony!

Drinking Liberator, finished!

Mój projekt na XXXVIII FKB zakończony:
"W przerwie w długiej wędrówce po równinach Pallidium, zmęczony Haebe raczy się resztką swojego ulubionego trunku, Mleka Sigmara."

My project for XXXVIII FKB is finished:
"During the break in his long journey on Pallidium plains, exhausted Haebe drinks tittynope of his favourite liquor, Sigmar's Milk." 

środa, 25 października 2017

Celestial Vindicators: Paladin Protectors #2

Kolejna piątka Protektorów gotowa, jeszcze czterech i minimum do batalionu "Celestial Vindicators Warrior Chamber" gotowe. ;)

Next five Protectors ready, four more and minimum for "Celestial Vindicators Warrior Chamber" Warscroll Battalion is ready. ;)

Nowo pomalowane modele | Freshly painted models
 Cała jedenastka w 2,2 oddziałach | Whole eleven in 2,2 unit

Modele bez hełmów | Helmetless models
 Hełmy mają przytroczone do pasa | Helmets strapped to their belts
 Tutaj zaś moja kolejka do malowania na najbliższe tygodnie | Here my painting queue for next few weeks

Kolejność malowania od tylnego rzędu, od lewej do prawej... nie mogę się doczekać modeli do WU:Shadespire! :D

Painting order from back row, from left to rignt... can't wait for WU:Shadespire models! :D

niedziela, 15 października 2017

FKB: Pijący Stormcast / Drinking Stormcast #2Model już po green-stuffowaniu, dłonie nie są idealne, ale po malowaniu powinno wyglądać to w miarę OK (taką mam nadzieję :P ). Teraz tylko malowanie. :)


Model after some green-stuffing, palms aren't perfect, but after some painting they should look OK (I hope so :P ). Now only painting. :)


sobota, 7 października 2017

FKB: Pijący Stormcast / Drinking Stormcast #1Aktualny temat Figurkowego Karnawału Blogowego to "W przerwie walk". Po raz pierwszy postanowiłem dołączyć do tej świetnej inicjatywy. Na warsztat wziąłem oczywiście Stormcastów. Moja praca będzie przedstawiała Liberatora odpoczywającego w przerwie od unicestwiania wyznawców Tzeentcha. Bedzie się on raczył krystalicznie czystą wodą ze swojej manierki (albo jakimś procentowym trunkiem pędzonym w Azyrheimie), jego lewa ręka opiera się na tarczy, miecz na lewej nodze. Do konwersji używam głównie elementów z pudełka wieloczęściowych Liberatorów, dodatkiem jest głowa trębacza Blood Reaverów, manierka z zestawu Vanguard Palladorów, fragment wielkiego koła zębatego z zestawu Shattered Dominion: Large Base Detail Kit i czaszki z zestawu czaszek od GW (szczerze polecam!). Na razie jest to początek prac, przede mną duża ilość green-stuffowania. ;)

Actual topic of Figurkowy Karnawał Blogowy is "Between the fights" ("Figurkowy Karnawał Blogowy" is an iniciative of Polish wargaming/miniature painting bloggers, every month one of participants create a topic, and everybody creates an entry adequate to it). It is first time when I decided to join in this excellent initiative. As You can suspect my entry will be a Stormcast Eternal, a Liberator taking a rest between killing some Tzeentch followers. He will drink a crystaline clear water from his flask (or maybe some liquor from Azyrheim), his left hand resting on his shield, his sword leaning on his left leg. For my conversion I use parts mostly from multi-part Liberators boxed-set, with addition of Blood Reavers trumpeter head, flask from Vanguard Palladors, part of a big cog wheel from Shattered Dominion: Large base Detail Kit, and some sculls from GW Skull set (excellent set by the way). For now it is only a beginning of work, before me a lot of green-stuffing. ;)