środa, 30 czerwca 2021

Hallowed Tomb (FKB LXXXII)

Siedzę sobie dziś i maluję nietopreki do Cursed City, a tu nagle 30. czerwca!
W pośpiechu przygotowałem "zapasy" inne niż planowałem. Miał być AoSowy znacznik ze stosem mieczy, młotów i tarcz, ale nie wyrobiłbym się z malowaniem... Dostajecie więc inny znacznik - zapasy dla Nekromanty, w postacie poległego dawno bohatera. Przydadzą się do Cursed City jako ozdoba planszy. ;)

Today I was calmly painting bats from Cursed city, then suddenly 30th of June!
In a rush I prepared different "supplies" than I planned. It should be AoS objective with a heap of weapons, but I wouldn't paint it in time... Becouse of that You get another objective - supplies for a Necromancer, in a form of long dead hero. They will be used in Cursed City as a board decoration. ;)


niedziela, 20 czerwca 2021

niedziela, 6 czerwca 2021

Warhammer Quest: Vargskyr

Vargskyr skończony! Odebrał on zombie-ogorom miejsce najprzyjemniejszego do malowania modelu. Świetna, prosta w malowaniu miniatura, polecam!

Vargskyr finished!  He took the place of most entertainig model to paint, from zombie-ogors. Great, easy to paint miniature, I highly recommend!


wtorek, 1 czerwca 2021

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #LXXXI: Półeczka - PODSUMOWANIE

 


 

Nawet nie zorientowałem się jak minął cały Maj, a tu już pierwszy Czerwca! Rano spóźniony własny wpis na tą edycję, teraz spóźnione podsumowanie... kajam się! ;)
No ale nic, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem! Przechodzę więc do podsumowania!

Didn't even notice as whole May passed by, now it is first of June! In the morning my late entry for this edition, now late summary... I repent! ;)
But no use crying over spilt milk! Here is this edition summary!

 

I - W tym miesiącu chyba wszyscy rozleniwieni i nawet nasz stały mistrz opublikował swój wpis dopiero
23-ego Maja, ale i to wystarczyło aby zajął pierwsze miejsce!
Piękne poddasze, pełne półeczek, zaprezentował nam quidamcorvus z DansE MacabrE.

This month everybody was kinda lazy, and even our regular champion posted his entry on 23rd of May, but even that was enough, and he came in first place!
Baeutifull attic, full of shelfies was presented by quidamcorvus from DanseE MacabrE.

Półeczka (FKB LXXXI)

Nie ma to jak spóźnić się na własną edycję FKB... :/

Przed wami moja skromna półeczka, przy oknie w kuchni. Trzy górne półki wypełnione figurkami (głównie ScE), dwie dolne, literaturą fachową... ;P

Podsumowanie edycji dziś wieczorem!


There is nothing like being late for Your own edition of FKB... :/

Before You my modest shelfie, near my kitchen window. Three top shelves filled with miniatures (ScE mainly), two bottom with specialist literature.. ;P

Edition summary, this evening!