sobota, 30 marca 2019

FKB: Realmvault KeyTemat LV Figurkowego Karnawału Blogowego to "Kosmos".

Jako że niedawno kupiłem zestaw Objectiv'ów do AoS'a właśnie pod kątem FKB, oto pierwszy z nich:

"Realmvault Key, jest to część większego magicznego urządzenia służącego otwarciu drogi do gwiazd!"
Gwiazdy=Kosmos. 😉

Element idealnie nadaje się do stylistyki ScE, a pomalowałem go w schemacie moich posiadanych terenów, także mam nadzieje że nie raz zagości na stole.Topic of LV Figurkowy Karnawał Blogowy is "Cosmos".

As not long ago I bought myself an AoS Objective Markers set, especialy for future FKB editions, here is first of them:
Stars=Cosmos.😉
 

"Realmvault Key, it is a part of bigger mechanism used to open the path to the stars!"

Piece is a perfect fit for SCE theme, and I painted it in the scheme of my existing pieces of terrain, so I hope it will be used often on the battlefield.
piątek, 15 marca 2019

Celestial Vindicators: Lord-Celestant on Dracoth

Jeden z moich dawniej pomalowanych modeli, ale właśnie dorobiłem mu tarczę, no i na blogu jeszcze go nie było. Przed wami Lord-Celestant "Simbae the Lion". ;)

This is one of my older miniatures, but I've added him a shield recently, and it wasn't on a blog, so here he is: Lord-Celestant "Simbae the Lion". ;)

niedziela, 10 marca 2019

Flesh Eater Courts Endless Spells

Moja wersja endless spelli do FeCów. W mojej wizji ich magia napędzana jest szaleństwem i krwią w związku z czym materia ich czarów stworzona jest w większości z krwi. 

My take on FeC Endless Spells. In my vision their magic is driven by madness and blood and because of it spells are made of blood.