wtorek, 1 sierpnia 2023

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #CVII: Tanie Dranie - PODSUMOWANIE


 

Kolejna edycja FKB za nami, a przed nami prezentacja tanich drani których zgotowali nam aktualni uczestnicy. 

W ramach dźwiękowego umilenia prezentacji kolejna piosenka od Starszych Panów, zainspirowana pracą Kapitana Haka:

 

Next edition of FKB finished, and now a presentation of Cheap Bastards created by the participants.

For some musical background, a song inspired by Kapitan Haks entry:...a teraz pora na tytułowe tanie dranie!

...and now time for Cheap Bastards themselves!

niedziela, 30 lipca 2023

Tanie Dranie (FKB CVII)


 

 W ramach FKB, którego temat sam zaproponowałem, przedstawiam wam czwórkę moich tanich drani...

Są to cztery modele, z czterech różnych konkursów malarskich, w których brałem udział.
...a tanie dranie bo dostawało się je w ramach wpisowego, także całkiem tanio. ;)

 

For this months FKB, which topic I proposed myself, I give You four cheap bastards...

Thoese are four miniatures, from four different painting competitions I participated in.
...and cheap bastards becouse You got them only for the entry fee, so pretty cheap. ;)sobota, 1 lipca 2023

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #CVII: Tanie dranie

 

Figurkowy Karnawał Blogowy, to inicjatywa którą 7 września 2014 roku, rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze. Listę poprzednich edycji znajdziecie na Bitewnych Wrotach.

...tym razem, 107 już edycja, przypadła mi w prowadzeniu, a jej temat to:

"Tanie dranie"

 

"Figurkowy Karnawał Blogowy" is an initiative in Polish blogsphere, started in September 7th 2014 by Inkub from Wojna w miniaturze. List of previous editions can be found on Bitewne Wrota, thanks to Quidam Corvus
Welcome in  103rd edition!

...this time 107th edition is mine to lead, and its topic is:
 

"Cheap bastards" 

 

Piosenka na rozgrzewkę, a poniżej kilka pomysłów...

A song to warm up, and below some ideas...

piątek, 30 czerwca 2023

wtorek, 30 maja 2023

Barak-Krakov: Arkanauts #1

 

Pierwsza piątka Arkanautów skończona. Modele wzbogacone o odkryte główki z 40-kowych Leagues of Votann, kobiety z biustami wymodelowanymi z green-stuffu.


First five of my Arkanauts are ready. Miniatures are upgraded with some uncovered heads from 40K Leagues of Votann range, females with busts modelled from green-stuff.


 
 

środa, 3 maja 2023

Barak-Krakov: Codewright (FKB CV)


 

Tematem aktualnej edycji FKB, zaproponowanym przez Kapitana Haka jest: CV

Przed państwem kharadroński Codewright. Wśród wielu tomów, które taszczy na plecach, znajdzie się też jego Curriculum Vitae, dość opasłe tomiszcze, wszakże jako krasnolud ma na karku wiele wiosen... ;)

Bosco Baraksson, najstarszy członek rady i prawa ręka Umboldta Smogga. Pamięta jeszcze czasy sprzed założenia portu Barak-Krakov. Autorytet we wszelkich sprawach dotyczących Kharadrońskiego Kodeksu. Podczas "Bitwy o Cypel" doznał rozległych poparzeń, ratując drugie wydanie Kodeksu przed Płomiennikiem Tzeentcha.


Topic of actual edition of FKB, proposed by Kapitan Hak is: CV

Before You kharadron Codewright. Among many tomes on his back, there is also his Curriculum Vitae, a hefty tome, as he as a duardin has many years of experience... ;)

Bosco Baraksson, the oldest member of the council and right hand of Umboldt Smogg. He remembers the times before founding of the Barak-Krakov sky-port. Authority in every case involving the Kharadron Code. During the "Battle of the Cape", got badly burned as he was rescuing the second edition of the Code from the Flamer of Tzeentch.

niedziela, 30 kwietnia 2023

Frog Mage (FKB CIV)


 

 Na kwietniową edycję FKB pomalowałem figurkę z wydruku 3D, którą dostałem w prezencie.

Temat zaproponowany przez potsiata to: Kwiecień plecień... Kwiecień to przecież wiosna, a wiosną do życia budzą się żaby w tym te o znaczących skłonnościach magicznych. ;)

Dodatkowo zapraszam do zaglądnięcia na podsumowanie marcowej edycji którą poprowadziłem na tym blogu, a zapraszam na nią gdyż przed kilkoma dniami pojawił się niespodziewany, spóźniony uczestnik. ;)


For the april edition of FKB I painted a 3d-printed miniature, which i got as a present.

Topic presented by potsiat is: April plaiting...* April means spring, and during spring frogs get back to life, even those with potent magical abilities. ;)

Additionally check out the summary of the march edition, which I made on this blog, as a late, unexpected participant joined in. ;)

 

czwartek, 6 kwietnia 2023

Barak-Krakov: Lord-Magnate Umboldt Smogg

Ostatnio pomalowany przeze mnie model - Brokk Grungsson.
W moim wykonaniu to:
Umboldt Smogg, jeden z najbogatszych mieszkańców Barak-Krakov. Swoje bogactwo zawdzięcza intratnym kontraktom handlowym z sigmaryckim miastem Agathium.

My newest painted miniature - Brokk Grungsson.
In my army he is known as:
Umboldt Smogg, one of the wealthiest citizens of Barak-Krakov. He got his riches thanks to intrate trade contracts with sigmarite city Agathium.


sobota, 1 kwietnia 2023

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #CIII: She's A Lady - PODSUMOWANIE

 


 

Marzec upłynął, czas więc podzielić się efektami pracy uczestników sto-trzeciej edycji FKB!

March ended, so it is time to share the effects of works of 103rd FKB edition participants!

 

Na wybiegu same piękne damy!

There are only beutiful ladies on the catwalk!


piątek, 24 marca 2023

Barak-Krakov: Drekki Flynt

Tym razem sławetny Drekki Flynt. Podczas jednej ze swoich przygód zmuszony został odgrywać rolę kapitana z mojego sky-portu... ;) Mam nadzieję, że kiedyś wymaluję mu jego fregatę Aelsling wraz z załogą.

This time famous Drekki Flynt. During one of his adventures he was forced to play the role of a captain from my sky-port.... ;) Hopefully some day I will paint his frigate Aelsling alongside with her crew.


środa, 22 marca 2023

Warhammer Quest: Cleona Zeitengale (FKB CIII)

 

 

W ramach aktualnej edycji FKB, której temat sam zaproponowałem, wymalowałem zakonnicę z WHQ:Cursed City.
Pomalowałem kapłankę Sigmara, w trochę mroczniejszym schemacie, tak aby pasowała do mojej ekipy łowców czarownic.

 

For the newest edition of FKB, which topic I proposed myself, I prepared a warrior nun from WHQ:Cursed City.
The Sigmar Priestess is painted in darker scheme so she could fit with my witch huners crew.
poniedziałek, 13 marca 2023

Barak-Krakov: Ulfar Red-handed

Pomalowałem swoją wersję Dagnai'a Holdenstock'a z Warhammer Quest: Cursed City.
Przed wami Ulfar Red-handed.
W młodości jako sierota, na ulicach Barak-Krakov, Ulfar był notorycznym kieszonkowcem przez co dorobił się swojego przydomku Red-handed (w wolnym tłumaczeniu "na gorącym uczynku"). Tak było do czasu aż na swojej drodze nie spotkał Umboldta Smogga, ale to opowieść na kiedy indziej...

I painted my version of Dagnai Holdenstock from Warhammer Quest: Cursed City.
Before You Ulfar Red-handed.
During his young years as an orphan,
on the streets of Barak-Krakov, Ulfar was a notorious pickpocket, which erned him his nickname - Red-handed. That was until the day when he met Umboldt Smogg, but thats a story for another time...


środa, 1 marca 2023

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #CIII: She's A Lady

 

 

Figurkowy Karnawał Blogowy, to inicjatywa którą 7 września 2014 roku, rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze. Listę poprzednich edycji znajdziecie na Bitewnych Wrotach.
Zapraszam na 103 edycję!

 

"Figurkowy Karnawał Blogowy" is an initiative in Polish blogsphere, started in September 7th 2014 by Inkub from Wojna w miniaturze. List of previous editions can be found on Bitewne Wrota, thanks to Quidam Corvus
Welcome in  103rd edition!

 

Nadchodzi dzień kobiet, dlatego też marcowy temat FKB to:
"She's A Lady"!

 

A Women's Day is coming, so march FKB topic is:
"She's A Lady"!

poniedziałek, 20 lutego 2023

Warhammer Underworlds: Vampire Hunters (FKB CII)

Temat najnowszej, 102, edycji FKB to "Rudy 102!". Zaproponowany został przez quidamcorvusa z bloga DansE MacabrE.
Czołgów u mnie w najbliższej przyszłości nie ma szans uświadczyć, natomiast czterech nie-do-końca-pancernych i dwa psy, już tak... ;)
Przed wami skończona banda łowców wampirów do Underworldsów.

 

Topic of the current, 102nd, edition of FKB is "Rudy 102!". It was proposed by quidamcorvus from DansE MacabrE.
There will be no tanks in any foreseeable future on this blog, but as there was four crewman of Rudy 102, and a dog. I give You four not-so-armoured, and two dogs... close enough... ;)
Before You finished Vampire Hunters warband from the Warhammer Underworlds.czwartek, 9 lutego 2023

Warhammer Underworlds: Vampire Hunters - Crossbowman.

Powrót do łowców Wampirów. Tym razem pora na poparzonego kusznika będącego jednocześnie opiekunem piesełów.

Returning to Vampire Hunters. Time for a burned Crossbowman, who's also a doggies keeper.
 

piątek, 27 stycznia 2023

Warhammer Quest: Ulfenwatch #1 (FKB CI)

 

Temat aktualnego FKB zaproponowany przez Pepe z bloga Fantasy w miniaturze to "Resurrection!!!".
Także przerwa od łowców wampirów, a zamiast nich tradycyjny przykład wskrzeszania, czyli stare dobre szkielety. :)


Actual FKB topic, proposed by Pepe from Fantasy w miniaturze blog, is "Resurrection!!!".
So small brake from vampire hunters, and in their place a classic example of resurrection, some good old skellies. :)


wtorek, 10 stycznia 2023

Warhammer Underworlds: Vampire Hunters - Gun Lady

Kolejny członek ekipy, Pani z tzw pieprzniczką, czyli rewolwerem wiązkowym (aż wygooglowałem... człowiek uczy się całe życie :P). 

Next member of the crew, Lady with a pepper-box (I had to google it... one learns whole life :P).


niedziela, 8 stycznia 2023