piątek, 24 marca 2023

Barak-Krakov: Drekki Flynt

Tym razem sławetny Drekki Flynt. Podczas jednej ze swoich przygód zmuszony został odgrywać rolę kapitana z mojego sky-portu... ;) Mam nadzieję, że kiedyś wymaluję mu jego fregatę Aelsling wraz z załogą.

This time famous Drekki Flynt. During one of his adventures he was forced to play the role of a captain from my sky-port.... ;) Hopefully some day I will paint his frigate Aelsling alongside with her crew.


środa, 22 marca 2023

Warhammer Quest: Cleona Zeitengale (FKB CIII)

 

 

W ramach aktualnej edycji FKB, której temat sam zaproponowałem, wymalowałem zakonnicę z WHQ:Cursed City.
Pomalowałem kapłankę Sigmara, w trochę mroczniejszym schemacie, tak aby pasowała do mojej ekipy łowców czarownic.

 

For the newest edition of FKB, which topic I proposed myself, I prepared a warrior nun from WHQ:Cursed City.
The Sigmar Priestess is painted in darker scheme so she could fit with my witch huners crew.
poniedziałek, 13 marca 2023

Barak-Krakov: Ulfar Red-handed

Pomalowałem swoją wersję Dagnai'a Holdenstock'a z Warhammer Quest: Cursed City.
Przed wami Ulfar Red-handed.
W młodości jako sierota, na ulicach Barak-Krakov, Ulfar był notorycznym kieszonkowcem przez co dorobił się swojego przydomku Red-handed (w wolnym tłumaczeniu "na gorącym uczynku"). Tak było do czasu aż na swojej drodze nie spotkał Umboldta Smogga, ale to opowieść na kiedy indziej...

I painted my version of Dagnai Holdenstock from Warhammer Quest: Cursed City.
Before You Ulfar Red-handed.
During his young years as an orphan,
on the streets of Barak-Krakov, Ulfar was a notorious pickpocket, which erned him his nickname - Red-handed. That was until the day when he met Umboldt Smogg, but thats a story for another time...


środa, 1 marca 2023

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #CIII: She's A Lady

 

 

Figurkowy Karnawał Blogowy, to inicjatywa którą 7 września 2014 roku, rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze. Listę poprzednich edycji znajdziecie na Bitewnych Wrotach.
Zapraszam na 103 edycję!

 

"Figurkowy Karnawał Blogowy" is an initiative in Polish blogsphere, started in September 7th 2014 by Inkub from Wojna w miniaturze. List of previous editions can be found on Bitewne Wrota, thanks to Quidam Corvus
Welcome in  103rd edition!

 

Nadchodzi dzień kobiet, dlatego też marcowy temat FKB to:
"She's A Lady"!

 

A Women's Day is coming, so march FKB topic is:
"She's A Lady"!

poniedziałek, 20 lutego 2023

Warhammer Underworlds: Vampire Hunters (FKB CII)

Temat najnowszej, 102, edycji FKB to "Rudy 102!". Zaproponowany został przez quidamcorvusa z bloga DansE MacabrE.
Czołgów u mnie w najbliższej przyszłości nie ma szans uświadczyć, natomiast czterech nie-do-końca-pancernych i dwa psy, już tak... ;)
Przed wami skończona banda łowców wampirów do Underworldsów.

 

Topic of the current, 102nd, edition of FKB is "Rudy 102!". It was proposed by quidamcorvus from DansE MacabrE.
There will be no tanks in any foreseeable future on this blog, but as there was four crewman of Rudy 102, and a dog. I give You four not-so-armoured, and two dogs... close enough... ;)
Before You finished Vampire Hunters warband from the Warhammer Underworlds.czwartek, 9 lutego 2023

Warhammer Underworlds: Vampire Hunters - Crossbowman.

Powrót do łowców Wampirów. Tym razem pora na poparzonego kusznika będącego jednocześnie opiekunem piesełów.

Returning to Vampire Hunters. Time for a burned Crossbowman, who's also a doggies keeper.
 

piątek, 27 stycznia 2023

Warhammer Quest: Ulfenwatch #1 (FKB CI)

 

Temat aktualnego FKB zaproponowany przez Pepe z bloga Fantasy w miniaturze to "Resurrection!!!".
Także przerwa od łowców wampirów, a zamiast nich tradycyjny przykład wskrzeszania, czyli stare dobre szkielety. :)


Actual FKB topic, proposed by Pepe from Fantasy w miniaturze blog, is "Resurrection!!!".
So small brake from vampire hunters, and in their place a classic example of resurrection, some good old skellies. :)


wtorek, 10 stycznia 2023

Warhammer Underworlds: Vampire Hunters - Gun Lady

Kolejny członek ekipy, Pani z tzw pieprzniczką, czyli rewolwerem wiązkowym (aż wygooglowałem... człowiek uczy się całe życie :P). 

Next member of the crew, Lady with a pepper-box (I had to google it... one learns whole life :P).


niedziela, 8 stycznia 2023