piątek, 24 marca 2023

Barak-Krakov: Drekki Flynt

Tym razem sławetny Drekki Flynt. Podczas jednej ze swoich przygód zmuszony został odgrywać rolę kapitana z mojego sky-portu... ;) Mam nadzieję, że kiedyś wymaluję mu jego fregatę Aelsling wraz z załogą.

This time famous Drekki Flynt. During one of his adventures he was forced to play the role of a captain from my sky-port.... ;) Hopefully some day I will paint his frigate Aelsling alongside with her crew.


środa, 22 marca 2023

Warhammer Quest: Cleona Zeitengale (FKB CIII)

 

 

W ramach aktualnej edycji FKB, której temat sam zaproponowałem, wymalowałem zakonnicę z WHQ:Cursed City.
Pomalowałem kapłankę Sigmara, w trochę mroczniejszym schemacie, tak aby pasowała do mojej ekipy łowców czarownic.

 

For the newest edition of FKB, which topic I proposed myself, I prepared a warrior nun from WHQ:Cursed City.
The Sigmar Priestess is painted in darker scheme so she could fit with my witch huners crew.
poniedziałek, 13 marca 2023

Barak-Krakov: Ulfar Red-handed

Pomalowałem swoją wersję Dagnai'a Holdenstock'a z Warhammer Quest: Cursed City.
Przed wami Ulfar Red-handed.
W młodości jako sierota, na ulicach Barak-Krakov, Ulfar był notorycznym kieszonkowcem przez co dorobił się swojego przydomku Red-handed (w wolnym tłumaczeniu "na gorącym uczynku"). Tak było do czasu aż na swojej drodze nie spotkał Umboldta Smogga, ale to opowieść na kiedy indziej...

I painted my version of Dagnai Holdenstock from Warhammer Quest: Cursed City.
Before You Ulfar Red-handed.
During his young years as an orphan,
on the streets of Barak-Krakov, Ulfar was a notorious pickpocket, which erned him his nickname - Red-handed. That was until the day when he met Umboldt Smogg, but thats a story for another time...


środa, 1 marca 2023

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #CIII: She's A Lady

 

 

Figurkowy Karnawał Blogowy, to inicjatywa którą 7 września 2014 roku, rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze. Listę poprzednich edycji znajdziecie na Bitewnych Wrotach.
Zapraszam na 103 edycję!

 

"Figurkowy Karnawał Blogowy" is an initiative in Polish blogsphere, started in September 7th 2014 by Inkub from Wojna w miniaturze. List of previous editions can be found on Bitewne Wrota, thanks to Quidam Corvus
Welcome in  103rd edition!

 

Nadchodzi dzień kobiet, dlatego też marcowy temat FKB to:
"She's A Lady"!

 

A Women's Day is coming, so march FKB topic is:
"She's A Lady"!