piątek, 29 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 14

Pierwsza część Mortis Engine- WiP. Szkieletom na froncie dałem miecze zamiast lanc co wg. mnie o wiele lepiej wygląda.

First part of Mortis Engine WiP. Skeletons on front were glued with swords instead of lances what looks much better in my opinion.Wampir ze skończoną podstawką. Dodałem też na podstawce kielich krwi.

Vampire with finished base. Also I've added chalice of blood.


Parada Armii Vanaheim 2016 - Celestial Vindicators #13

Powolne postępy, łuski skończone. Postanowiłem robić Dracothy oddzielnie, gdyz planuję różne odcienie skóry:

Slowly progress, scales done. I've decided to paint Dracoths separately, to make differents skin colours:

czwartek, 28 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 13

Czas ujawnić sekret scenerii:

Time to reveal secret of the scenery:
Diody są zaprogramowane aby migać w ustalonej sekwencji, można zobaczyć na filmiku poniżej. 

Diodes are programmed to blink in sequence - what can be seen in video bellow.Niestety jedyne czego nie jestem pewien to jak długo wytrzyma bateria.

Unfortunately I'm not sure how long battery can endure.

środa, 27 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 12

 Pomalowany wampir jeszcze bez skończonej podstawki.

Painted vampire without finished base.

I mały sneak peak jutrzejszej aktualizacji.

And a little sneak peak from tommorows update.

wtorek, 26 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 11


Dzisiaj udało mi się zrobić podwyższenie terenu wokół rzeki i nałożyć pierwszą warstwę tekstury na połowę makiety.

Today I've managed to make higher terrain around river and cover right side with first layer of texture.


Udało mi się też nałożyć podstawowe barwy i washe na wampira.

Also I've painted base colours and washes on vampire.


Parada Armii Vanaheim 2016 - Celestial Vindicators #12

Zabieram się za Dracothy, na razie brzuszki i rozbłyski spomiędzy łusek:

I'm starting my Dracoths, for now only bellies and flashes from between the scales:


poniedziałek, 25 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 10

Kolejny update: do armii dołącza nekromanta. 

Update: necromancer joins my army.


Udało mi się też popracować nad makietą i zrobiłem rzekę na środku.

I've managed to work on stand for army and i've made a river on the middle.


sobota, 23 lipca 2016

Parada Armii Vanaheim 2016 - Celestial Vindicators #10

Rozjaśnienia gotowe. Do zrobienia tylko podstawki i detale jak zdobienia naramienników i magiczna poświata na broni.

Highlights ready. To do only bases and details like pauldrons and magic glow on weapons.piątek, 22 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 8

Tydzień pełen zajęć nie pozwolił porządnie przysiąść nad projektem na paradę.

Lot of activities have not let me to work on project for parade.

Udało mi się:

- pomalować w 90% 2 Hexwraithy i 2 pozostałe pokryć washami

I've managed:

-to paint 90% of two Hexwraith and 2 more cover with washes
-skleić nekromantę i zacząć sklejać Mortis Engine

-to assemble necromancer and started Mortis Engine


-zrobić wzniesienia na makiecie i pomalować początkową część terenu - wielkiej czaszki

-to make hills and paint skull - terrainczwartek, 21 lipca 2016

Parada Armii Vanaheim 2016 - Celestial Vindicators #9

Wash'e na modelach, już niedaleko do końca!

Washe's on models, almost there!


 Dodatkowo zacząłem sklejać takiego oto słodziaka:

Also I started assembling this cuteness:


sobota, 16 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 7

Pierwszy Hexenwight WiP. Wymaga jeszcze drobnych poprawek ale prawie skończony. Jeszcze 4 i czas się zabierać za Mortis Engine.

First Hexenwight WiP. Needs a little work but almost ready. Four more and it will be time for Mortis Engine.


Parada Armii Vanaheim 2016 - Celestial Vindicators #7

Drugi post dzisiaj, ale udało mi się skończyć zbroje Protektorów!

Second post today, but I finally finished Protectors armours!


Przedostatnie rozjaśnienie (więcej białego w mieszance):
  
Second to last highlight (more white in the mix): 
Ostatnie rozjaśnienie (głównie biała farba) tylko bolce od płytówki i niektóre krawędzie:

Last highlight (mostly white) only plate armour pins and some edges:
Parada Armii Vanaheim 2016 - Celestial Vindicators #6

Kolejne rozjaśnienie gotowe, ten sam mix co wcześniej z większą ilością białego:

Next highlight ready, same mix with more white:


Parada Armii 2016 - Malignants - Update 6

Udało mi się skończyć Spirit Hosty. 

I have managed to finish Spirit Hosts.
czwartek, 14 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 5

Druga Banshee pomalowana! W tle 3 baza Spirit Hostów - którą planuję jutro skończyć.

Seckond Banshee painted! In background there can be seen last base of Spirit Hosts that I want to finish tomorrow.


Parada Armii Vanaheim 2016 - Celestial Vindicators #5

Wolniej niż bym chciał, niewielki postęp w malowaniu zbroi Protektorów. Rozjaśnienia za pomocą wcześniejszej mieszanki z niewielkim dodatkiem białej farby:

Slower than I want, I made some progress on Protectors armour. Highlights made with earlier mix with a little bit of white paint:


 Dodatkowo dostałem dziś prezent od mojej narzeczonej!: 

Also I got a present from my Fiance!: