środa, 16 grudnia 2020

WHQ: Silver Tower - Chamon Challenge part 1

 W "WHQ: Silver Tower" gramy już od około roku, jak dotąd udało się nam wyjść cało z wyzwań Aqshy, Ghur i Shyish (odpowiednio królestwa Ognia, Bestii i Śmierci). Wyjątkowo podczas ostatniego posiedzenia zrobiliśmy kilka zdjęć, którymi chciałem się podzielić. Dodatkowo oprócz samego WHQ użyliśmy elementów z zestawu "Warcry: Catacombs", oraz kolumn od "dargo000".

Stachu (Liefather) wgłąb Srebrnej Wieży prowadzi swojego milczącego Wight King'a, Bartek - genialnego Cogsmith'a, ja natomiast - jowialnego, kharadrońskiego Piwowara (na zasadach Aetheric Navigator'a).

Tym razem podjęliśmy się wyzwania Chamon'u (królestwo Metalu). Jest to już nasze drugie podejście, jako że ostatnim razem haniebnie polegliśmy...

 

 We started a campaign in "WHQ: Silver Tower" something about a year ago, until now we braved the challenges of Aqshy, Ghur and Shyish (realm of Fire, Beast, and Death respectively). Unusualy we made some pictures during our last game. Additionaly to WHQ we used terrain pieces from "Warcry: Catacombs" set, and columns from "dargo000".

Stachu (Liefather) is playing as silent Wight King, Bartek as ingenious Cogsmith, and I am leading a jovial, kharadron Brewmaster (played by the rules of Aetheric Navigator).

This time we started a Chamon challenge (realm of Metal). It is our second try, as first one ended with our shamefull demise...

 

Nasi dzielni poszukiwacze przygód :P | Our brave adventurers :P