czwartek, 30 września 2021

Warhammer Quest: Octren Glimscry (FKB LXXXV)

Temat aktualnej edycji FKB prowadzonej przez potsiata z Gangs of Mordheim to "To sie wytnie!"
Zaraz spieszę tłumaczyć co... się wytnie. :P
...ano we wrześniu totalnie nie miałem czasu i nie pomalowałem nic! Wczoraj na szybko wziąłem się za kolejnego bohatera z WHQ:CC. Na szczęście nie jest on zbyt skomplikowany, więc zdążyłem, a że na ostatnią chwilę... to się wytnie! ;P


Current FKB edition, hosted by potsiat from Gangs of Mordheim, is "To się wytnie!" ("This is just for the outtakes"). Just what is... for the outtakes, I will explain. :P
...well, September was a bad month for my painting, as I didn't paint anything! Yesterday I started quick-painting my next hero for WHQ:CC. Luckily he was easy to paint, so I made it, just at the last minute... but that fact is just for the outtakes! ;P