piątek, 27 listopada 2020

Barak-Krakov: Jakkob Bugmansson (FKB LXXV)

 W ramach aktualnego tematu 75. Figurkowego Karnawału Blogowego postanowiłem pomalować świeżutką inkarnację Bugmana.

Temat aktualnego FKB to "Nim wstanie dzień"... a cóż można robić przed świtem, jak nie golnąć sobie kolejny kufelek browarka. ;)

Przed wami moja wersja Jakkoba Bugmanssona XI pomalowana w barwach mojego sky-portu.

 

 For current edition of 75. Figurkowy Karnawał Blogowy I painted newest reincarnation of Bugman.

Actual FKB topic is "Till the new day rises"... and what one can do before dawn, as not to drink another mug full of beer. ;)

Before You my rendition of Jakkob Bugmansson XI painted in colours of my sky-port.środa, 11 listopada 2020

Barak-Krakov: Grundstok Gunhauler

 Mój pierwszy statek skończony. Zajął mi masę czasu, ale też sprawił wiele satysfakcji.

Przed wami "Agatha", jeden z najemnych Gunhaulerów, wspomagający flotę z Barak-Krakov. Model z niewielką przeróbką w postaci pokładowego radia, obsługiwane jest ono przez działowego. Dodatkowo statek jest przymocowany do podstawki na magnesie, w celu ułatwienia transportu.


My first airship is ready. It took me a lot of time, but it gave me a lot of satisfaction also.

Before You "Agatha", one of the Gunhaulers accompanuing Barak-Krakov fleet. I made a little modification in form of a deck radio-station, manned by gunner. Additionaly whole ship is magnetised to the base, for easier transportation.