środa, 16 grudnia 2020

WHQ: Silver Tower - Chamon Challenge part 1

 W "WHQ: Silver Tower" gramy już od około roku, jak dotąd udało się nam wyjść cało z wyzwań Aqshy, Ghur i Shyish (odpowiednio królestwa Ognia, Bestii i Śmierci). Wyjątkowo podczas ostatniego posiedzenia zrobiliśmy kilka zdjęć, którymi chciałem się podzielić. Dodatkowo oprócz samego WHQ użyliśmy elementów z zestawu "Warcry: Catacombs", oraz kolumn od "dargo000".

Stachu (Liefather) wgłąb Srebrnej Wieży prowadzi swojego milczącego Wight King'a, Bartek - genialnego Cogsmith'a, ja natomiast - jowialnego, kharadrońskiego Piwowara (na zasadach Aetheric Navigator'a).

Tym razem podjęliśmy się wyzwania Chamon'u (królestwo Metalu). Jest to już nasze drugie podejście, jako że ostatnim razem haniebnie polegliśmy...

 

 We started a campaign in "WHQ: Silver Tower" something about a year ago, until now we braved the challenges of Aqshy, Ghur and Shyish (realm of Fire, Beast, and Death respectively). Unusualy we made some pictures during our last game. Additionaly to WHQ we used terrain pieces from "Warcry: Catacombs" set, and columns from "dargo000".

Stachu (Liefather) is playing as silent Wight King, Bartek as ingenious Cogsmith, and I am leading a jovial, kharadron Brewmaster (played by the rules of Aetheric Navigator).

This time we started a Chamon challenge (realm of Metal). It is our second try, as first one ended with our shamefull demise...

 

Nasi dzielni poszukiwacze przygód :P | Our brave adventurers :P
 

piątek, 27 listopada 2020

Barak-Krakov: Jakkob Bugmansson (FKB LXXV)

 W ramach aktualnego tematu 75. Figurkowego Karnawału Blogowego postanowiłem pomalować świeżutką inkarnację Bugmana.

Temat aktualnego FKB to "Nim wstanie dzień"... a cóż można robić przed świtem, jak nie golnąć sobie kolejny kufelek browarka. ;)

Przed wami moja wersja Jakkoba Bugmanssona XI pomalowana w barwach mojego sky-portu.

 

 For current edition of 75. Figurkowy Karnawał Blogowy I painted newest reincarnation of Bugman.

Actual FKB topic is "Till the new day rises"... and what one can do before dawn, as not to drink another mug full of beer. ;)

Before You my rendition of Jakkob Bugmansson XI painted in colours of my sky-port.środa, 11 listopada 2020

Barak-Krakov: Grundstok Gunhauler

 Mój pierwszy statek skończony. Zajął mi masę czasu, ale też sprawił wiele satysfakcji.

Przed wami "Agatha", jeden z najemnych Gunhaulerów, wspomagający flotę z Barak-Krakov. Model z niewielką przeróbką w postaci pokładowego radia, obsługiwane jest ono przez działowego. Dodatkowo statek jest przymocowany do podstawki na magnesie, w celu ułatwienia transportu.


My first airship is ready. It took me a lot of time, but it gave me a lot of satisfaction also.

Before You "Agatha", one of the Gunhaulers accompanuing Barak-Krakov fleet. I made a little modification in form of a deck radio-station, manned by gunner. Additionaly whole ship is magnetised to the base, for easier transportation.


piątek, 23 października 2020

Orange armour Tutorial | Pomarańczowa zbroja - Poradnik

Może komuś przyda się mój prosty przepis na pomarańczową zbroję. Nie jest on może idealny dla dużych powierzchni (przez użycie farby kontrastowej), ale niewielka ilość battle-damage, na sam koniec, według mnie załatwi sprawę. Farby użyte w poradniku pochodzą od Games Workshop, za wyjątkiem Orange Fire od Valejo Game Color.

Za przykład posłuży mi aktualnie malowany Gunhauler (jak skończę na pewno pochwalę się na blogu).

 

Maybe someone will make use of my easy recipe for orange armour. It may not be perfect for large areas (becouse of use of contrast paint), but a little battle-damage will solve the problem in my opinion. All paints used in tutorial are from Games Workshop, exept Orange Fire from Valejo Game Color.

As an example I will use my actually painted Gunhauler (I'll post finished pictures when it will be ready).


Na początek podkład z Wraithbone | First I basecoat the miniature with Wraithbone

środa, 7 października 2020

Gloomhaven

Wszystkie modele skończone, także zdjęcie rodzinne raz proszę:

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

All miniatures are ready, so here is a family photo:

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!

 

poniedziałek, 5 października 2020

Gloomhaven: Nightshroud

Ostatni model do Gloomhaven: Nightshroud.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

Last model from Gloomhaven is ready: Nightshroud.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!

 


 

sobota, 3 października 2020

Gloomhaven: Soothsinger

Przedostatni model do Gloomhaven pomalowany - Soothsinger:

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

Second to last painted miniature from Gloomhaven - Soothsinger:

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!

 


 

piątek, 2 października 2020

Gloomhaven: Sawbones

Tym razem medyk do Gloomhaven - Sawbones.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

This time a medic from Gloomhaven - Sawbones.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!

 


 

piątek, 25 września 2020

FKB LXXIII: "Fura, skóra i komóra"


 

Tematem LXXIII Figurkowego Karnawału Blogowego jest " Fura, skóra i komóra". Bardzo przypadł mi on do gustu, gdyż zmotywował mnie do zabrania się za mój pierwszy Kharadroński statek - Grundstock Gunhauler. Będąc zagorzałym przeciwnikiem fly-standów, zmajstrowałem sobie sceniczną podstawkę, którą dodatkowo zmagnetyzowałem (dla łatwiejszego transportu modelu). Także oto mamy pierwszy składnik tematu "fura". 

Jako że obaj załoganci nie mają widocznego kawałka ciała, za "skórę" muszą robić skórzane elementy ich wyposażenia, jak pasy i saszetki.

"Komóra" była najtrudniejszą częścią wyzwania, ale po krótkiej konwersji udało mi się za pomocą drutu zmajstrować małe radyjko pokładowe (w powoli wykluwającym się w mojej głowie fluffie, dla moich Kharadronów, będzie ono jednym z wynalazków genialnych braci Harladssonów).

Model na razie nie pomalowany, ale pewnie wkrótce wezmę się za niego.😉


Topic of LXXIII edition of Figurkowy Karnawał Blogowy is "Fura, skóra i komóra" (Wagon, leather and a cell-phone). It really appealed to me, as it motivated me to finally start working on my first Kharadron sky-ship - Grundstock Gunhauler. As an antagonist of fly-stands, I made a scenic base which I additionally magnetised (for transportation sake). And thats how we got a first part "wagon".

For "leather" we have lethery equipment as belts and satchels.

"Cell-phone" was the hardest part, but with a minor conversion, I managed to create small radio-station from a wire and some random parts (in slowly birthing fluff for my Kharadrons it will be one of inventions created by Harladsson brothers).

Miniature isn't painted already, but hopefully, soon I will start working on it.😉

 

 

"Fura" | "Wagon"

poniedziałek, 21 września 2020

Gloomhaven: Elementalist

Kolejny bohater do Gloohaven - Elementalist.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

Next character from Gloomhaven - Elementalist.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!

 


 

sobota, 19 września 2020

piątek, 18 września 2020

Gloomhaven: Plagueherald

Prawdopodobnie najmroczniejszy bohater z Gloomhaven - Plagueherald.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

Probably the creepiest character from Gloomhaven - Plagueherald.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!środa, 16 września 2020

Gloomhaven: Beast Tyrant

Tym razem podwójna postać do Gloomhaven - Beast Tyrant.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

This time double-miniature character for Gloomhaven - Beast Tyrant.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!


 

czwartek, 10 września 2020

Gloomhaven: Quartermaster

Quartermaster. Kolejny model do gry Gloomhaven.

 Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!

 

Quartermaster. Next model for Gloomhaven game.

 For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!

sobota, 5 września 2020

piątek, 4 września 2020

Stworze: Szeptucha

Ostatni model ze Stworza, który miałem do malowania.

Szeptucha.
Słowiańska uzdrowicielka, pomagająca ludziom jak i demonom, łącznik między światem materialnym i duchowym.

Last miniature from "Stworze", that I have to paint.

Szeptucha.
Slavic female healer, helping both people and deamons, she is a link between material and spiritual worlds.


czwartek, 3 września 2020

Stworze: Drugost

Kolejne stworze, tym razem z dodatku "Zakazana Polana".

Drugost.
Niestety nie znalazłem żadnych informacji na jego temat. :(

Next stworze, this time from expansion "Zakazana Polana" (Forbidden Glade).

Drugost.
Unfortunately, I didn't found any information about this creature. :(


wtorek, 1 września 2020

Stworze: Mara

Mara, zwana Zmorą.
Dusza żywej kobiety, która nocą opuszcza ciało właścicielki. Szuka ona sobie ofiary wśród sąsiadów i bliskich, siada im na piersiach i wysysa siły życiowe. Mary prawie nigdy nie doprowadzały do śmierci swoich ofiar, ale prze swą powszechność i uciążliwość mocno zniechęcały do siebie ludzi.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa) 

Mara called Zmora.
Soul of a living woman, which during the night escaped the body of the owner. It searched a victim between neighbours and family, then it sits on their chests and sucked up their life forces. Almost always it ended without killing its victims, but becouse of Maras commonness, and nuisance, they earned everlasting aversion in common folk.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Stworze: Bobo

Bobo.
Niewielki słowiański demon, zamieszkujący piwnice, strychy i inne miejsca w których mógł przeczekać dzień. Po zmroku Bobo wychodziło z ukrycia i straszyło dzieci, czasem mogło nawet porwać jedno z nich. W celu jego obłaskawienia wystarczała niewielka ilość strawy.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Bobo.
Small slavic daemon, living in cellars, attics, or other places in which it could wait out the night. After dark Bobo came out and it started to scare children, sometimes it could even steal one of them. To calm down the creature, small portion of food left for it was enough.
 
(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)

niedziela, 30 sierpnia 2020

Stworze: Rusałka

Rusałka.
Słowiański kobiecy demon zamieszkujący lasy, łąki i zbiorniki wodne. Piękna istota która swoimi wdzięcznymi tańcami zwabiała młodzieńców nad brzeg gdzie topiła, lub co gorsza załaskotywała ich na śmierć.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Rusałka.
Slavic female daemon living in forests, fields and water bodies. Beautiful being which thanks to its charms lured young boys on the banks, where they get drowned or tickled to death.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


 

piątek, 28 sierpnia 2020

Stworze: Bagiennik (FKB LXXII)

Temat LXXII Figurkowego Karnawału Blogowego to "Okaz zdrowia".

Ciężko było mi znaleźć jakiś okaz zdrowia na aktualną edycję FKB, ale jedno z akurat malowanych Stworzy się nada:
Kolejny model do gry "Stworze" - Bagiennik.
Słowiański demon wodny, zamieszkujący bagna i stawy. Charakterystyczną cechą są nozdrza Bagiennika, z których, w sytuacji zagrożenia, potrafi on strzelać błotnistą, parzącą mazią. Wierzono że substancja ta ma właściwości lecznicze, pomaga na reumatyzm, bóle krzyża, a nawet bezpłodność.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii)

The topic of LXXII Figurkowy Karnawał Blogowy is "Picture of health".

It was hard to find any picture of health for current FKB edition, but one from actually painted Stworzes will fit:
Next miniature from game "Stworze" - Bagiennik.
Slavic water daemon, living in swamps and ponds. Distinctive for Bagiennik are his nostrils, from which he could shoot a muddy, scalding smudge. It was belived that this substance had healing properties, it helped for rheumatism, low back pains, and even infertility.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)czwartek, 27 sierpnia 2020

Stworze: Bezkost

Bezkost.
Słowiański podgatunek wampira. W przeciwieństwie do zwykłych wampirów, które zachowywały z grubsza ludzkie kształty, posiadając chrzęsty szkielet, Bezkost kości nie miał wcale. Taka budowa pozwalała mu bardzo łatwo dostawać się do trudno dostępnych miejsc, jak na przykład szczelnie zamkniętych chat.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Bezkost.
Slavic vampire sub-species. In cotrast to regular vampires, which keeps mostly human schapes thanks to their cartillage skeleton, Bezkost didn't have skeleton at all. This feature helped him getting into hard to reach places, as tightly locked huts.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


środa, 26 sierpnia 2020

Stworze: Leszy

Kolejny model z gry "Stworze":
Leszy.
Słowiański demon lasu, jego obrońca i władca. W stosunku do ludzi z zasady neutralny. Potrafił pomóc zagubionemu lub obronić przed dzikimi zwierzętami. Jednak gdy ktoś zagrażał kniei Leszy potrafił być bezwzględny.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii) 

Next miniature from game "Stworze".
Leszy.
Slavic forest daemon, protector and lord of the woodland. Mostly neutral towards humans. He could help lost villagers, or even protect them from wild animals, but if somebody was a threat to the forest Leszy become ruthless.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)


wtorek, 25 sierpnia 2020

Stworze: Licho

Licho.
Słowiański demon zsyłający nieszczęście. Licho wędrowało po świecie szukając miejsc w których ludzie żyli szczęśliwie. Zsyłało na mieszkańców pecha, wyrywając szczeble z drabiny czy obluzowując ostrza siekier, czasami nawet mogło wzniecić pożar czy zesłać głód.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii)

Licho.
Slavic daemon bringing misfortune. Licho was wandering across the land, searching for the places where people were living happily. There it brought bad luck, breaking ladder rungs, loosening the axe blades, sometimes even starting the fire or bringing the famine.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)


poniedziałek, 24 sierpnia 2020

Stworze: Nocnica

Kolejny model do gry "Stworze" - Nocnica.
Złośliwe słowiańskie demony rodzaju żeńskiego, uaktywniające się w nocy. Potrafiły psocić wodząc pijaków na manowce lub nie dając dzieciom spać. Czasem dopuszczały się zbrodni, sprowadzając na kobietę chorobę popołogową, a nawet zaduszając dziecko.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Next miniature for "Stworze" - Nocnica.
Mischievous, Slavic, female deamons, activating at night. They could play pranks leading drunks to backroads or weaking up kids. Sometimes they perpetrate atrocities as causing postnatal sickness in woman, or even suffocating the newborn.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


niedziela, 23 sierpnia 2020

Stworze: Chowaniec

Pierwszy model pomalowany do gry "Stworze". Modele planuję malować prostymi technikami (wash/drybrush, prawie bez highlightów), ponieważ uważam że taki styl bardziej pasuje do estetyki całej gry.

Chowaniec.
Słowiański demon zamieszkujący ludzkie domostwa. Aby wyhodować Chowańca, należało pierwsze jajo złożone przez czarną kurę nosić przez 9 dni pod pachą. Po wykluciu Chowaniec zamieszkiwał za piecem lub w kominie.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

First miniture painted for the game "Stworze". Miniatures will be painted with easy techniques (wash/drybrush, almost no highlights), becouse I think it will fit better with whole game aesthetics.

Chowaniec.
Slavic daemon living with humans. To raise a Chowaniec one need to get the first layed egg of black Hen, and kepp it under the armpit for 9 days. After hatching  Chowaniec took residence behind the stove or in the chimney.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


piątek, 21 sierpnia 2020

Barak-Krakov: Endrinriggers

Moja pierwsza jednostka Endrinriggerów. Wygląda na to że w końcu wyrobiłem sobie odpowiedni schemat na malowanie zbroi moich Kharadronów. Możliwe że w niedalekiej przyszłości opublikuję poradnik na ten temat.
Odsłonięta główka pochodzi od Goliath-gangerów z Necromundy, dodatkowo dorzeźbiłem do niej brodę z Green-Stuff'a. W celu łatwego rozpoznawania oddziału w czasie gry, na sterach dodałem runiczne oznaczenia oddziału.

My first Endrinriggers. I think that I've finally found the paint recipe for my Kharadrons armour. Will probably make some tutorial on it in the near future.
Bare head is a swap from the Goliath gangers set from Necromunda, with the addition of green-stuffed beard. On the unit backpack rudders are a runic squad markings, for easyer recognition on the battlefield.


sobota, 25 lipca 2020

Celestial Vindicators: Celestar Ballista #3 #4

Dwie dodatkowe balisty dla moich Celestial Vindicatorów. Ogólnie jestem z nich zadowolony, ale zacząłem je malować już w styczniu... zdecydowanie muszę się zmotywować do malowania. :P

Two more Ballistae for my Celestial Vindicators. Happy with the result, but I've started painting them in January... definitelly need to paint more. :P


czwartek, 16 lipca 2020

Gloomhaven - Berserker

Berserker - kolejny bohater do Gloomhaven. Tym razem model sprawił mi nie lada frajdę w malowaniu, dlatego też skończyłem go podczas jednego posiedzenia. Aby odzwierciedlić brutalną naturę modelu podstawkę pomalowałem w schemacie aktywnego wulkanu.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!


Berserker - another Gloomhaven adventurer. This one was a joy to paint, so I finished it in one session. As fitting miniature bloodthirsty character I gave it a volcanic base.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!
czwartek, 9 lipca 2020

Gloomhaven - Doomstalker

Kolejna postać do Gloomhaven skończona, jak na razie malowało mi się go najgorzej z całego towarzystwa.

Dla grających w Gloomhaven'a - SPOILER ALERT!


Another character for Gloomhaven is finished. Worst to paint from the lot, in my opinion.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!poniedziałek, 25 maja 2020

Gloomhaven - Brute

Kolejna postać do Gloomhaven'a, tym razem bez Spoiler Alertu, gdyż jest to jeden z podstawowych bohaterów.
Przed wami Brute.

Next Gloomhaven character, this time without Spoiler Alert becouse it is one of the base heroes.
Before you, Brute.piątek, 1 maja 2020

czwartek, 30 kwietnia 2020

FKB #LXVIII: Wrota

Jako prowadzący aktualną edycję FKB wybrałem temat "Wrota". Powodem tego był mój stary projekt odłożony na półkę ponad rok temu - skonwertowane Baleful Realmgate.
Bazę stanowi front oryginalnego modelu doczepiony do skały ze styroduru, do tego płyty z plasticardu, duża ilość wikolu i piasku, kilka czaszek z zestawu od GW i gotowe.

As a host of actual edition of FKB I choose the topic "Wrota" ("Gate"). The reason for that was my old project that I put on the shelf over a year ago - converted Baleful Realmgate. 
Base of my conversion is the front-side of original model, attached to a rock made out of foam, to that I've added some slabs made out of plasticard, a lot of PVa-glue and sand, and at the end some skulls from GW skull-set, and thats it.


czwartek, 23 kwietnia 2020

Gloomhaven - Sunkeeper

Kolejny model do Gloomhaven, przed wami Sunkeeper, znów pobawiłem się OSL'em na podstawce. Efekt do waszej oceny.

Dla grających w Gloomhavena - SPOILER ALERT!

Next model from Gloomhaven, before You Sunkeeper. Once again I tried my skills with OSL on the base, effect for You to judge.

For Gloomhaven players - SPOILER ALERT!piątek, 10 kwietnia 2020

Gloomhaven - Summoner

Kolejna figurka do Gloomhaven gotowa. Na podstawce namalowałem runę i pobawiłem się trochę OSL'em, niestety nie jestem w nim dobry, więc wyszło jak wyszło. :P

Dla grających w Gloomhavena - SPOILER ALERT!

Next Gloomhaven miniature is ready. I painted summoner's rune on a base and made some OSL, but I'm not very good at it, so it looks as it looks. :P

For Gloomhaven players- SPOILER ALERT!środa, 1 kwietnia 2020

Figurkowy Karnawał Blogowy Edycja #LXVIII: WrotaJeśli ktoś nie słyszał o Figurkowym Karnawale Blogowym, jest to inicjatywa którą 7 września 2014 roku, rozpoczął Inkub prowadzący bloga Wojna w miniaturze. Listę poprzednich edycji znajdziecie na Bitewnych Wrotach, a to za sprawą Quidam Corvusa
Teraz w tych zwariowanych czasach kwarantanny mamy więcej czasu na nasze hobby, a każde zajęcie odciągające nas od codziennych złych wiadomości jest na wagę złota. Zapraszam więc na 68 już edycję, którą poprowadzę na naszym blogu.

"Figurkowy Karnawał Blogowy" is an initiative in Polish blogsphere, started in September 7th 2014 by Inkub from Wojna w miniaturze. List of previous editions can be found on Bitewne Wrota, thanks to Quidam Corvus.  
Now in this crazy quarantine times we have more time for our hobby, also every activity which takes our attention from bad news is priceless. Therefore I invite You on a 68th edition, which I will lead on our blog.


Jej tematem są WROTA! 

 

The subject is "WROTA" (gate)!


sobota, 7 marca 2020

FKB LXVII: Gloomhaven AdventurersTemat LXVII Figurkowego Karnawału Blogowego to "Przygoda!".

Wyjątkowo prosty temat, bo akurat maluję dla przyjaciół modele ich postaci do Gloomhaven. Poniżej ich aktualna drużyna poszukiwaczy przygód: Tinkerer, Mindthief, Spellweaver i Cragheart. Niestety przez lakier świecą się jak nie powiem co, ale ogólnie dają radę.

The topic of LXVII Figurkowy Karnawał Blogowy is "Adventure!"

Unusually easy topic for me, as I'm actually painting models for my friends playing Gloomhaven. Below You will find their actual adventurers: Tinkerer, Mindthief, Spellweaver and Cragheart. Becouse of varnish miniatures are glossy a lot, but overall they look good.
niedziela, 23 lutego 2020

niedziela, 16 lutego 2020

Barak-Krakov: Endrinmaster with Dirigible Suit

Moja lekko skonwertowana wersja Endrinmastera w skafandrze sterowcowym. Głowa od Goliath'owych gangerów z Necromundy z dodatkową broda z green-stuff'a, podstawka z AoS'owego zestawu Hero Bases,, irokezowa część hełmu też od Goliath'ów.

Przed wami Draqvi Harladsson, młodszy z genialnych Braci Harladssonów. Jako ryzykant większy od swojego brata Draqvi, rusza do boju we własnoręcznie ulepszonym skafandrze sterowcowym.

My slightly converted version of Endrinmaster with Dirigible Suit. Head taken from Goliath ganger, with addition of greensutuffed beard, base from Age of Sigmar Hero Bases set, mohawk part on the helmet also from Goliath Gangers.

Before You Draqvi Harladsson, younger of the ingenious Harladsson Brothers. More a gambler than his brother Draqvi takes to the sky in his self tinkered Dirigible Suit.