wtorek, 27 lutego 2018

Lord of Blights

Lord of Blights dla kolegi pomalowany. Świetnie się nad nim pracowało, już wiem co ludzie widzą w Nurglu, malowanie wyznawców Pana Rozkładu to sama przyjemność. :)

Lord of Blights for a friend is finished. Great model to paint, now I know what people see in Nurgle, paintings models of his worshippers is a pure joy. :)

 

niedziela, 25 lutego 2018

Warhammer Underworlds Shadespire Stonehead's Champions

Moja wersja Stormcastów do Shadespire. Czempioni Severusa Stoneheada - dowódcy liberatorów słynącego ze swojej upartości - którzy po niezliczonych śmierciach w Shadespire stali się bardziej posągami niż ludźmi.

My take on Shadespire's Stormcasts. Severus Stonehead's Champions - the most stubborn of all Liberator Primes. After many deaths in Shadespire they've become more statues than humans. 

czwartek, 22 lutego 2018

Malign Portents Challenge: Lord-Ordinator Hephasteos Starforge (Mr. π)

Przed wami Lord-Ordinator Hephasteos Kuźnia Gwiazd, przez podwładnych zwany Mr. π (Mr. Pi przezwisko zawdzięcza swojej miłości do geometrii). Na co dzień, łatwy w obyciu naukowiec, w walce zmienia się w brutalną bestię rozgniatającą swoich wrogów na krwawą miazgę.
Wysłany przez samego Najwyższego Lorda Komandera, do Cytadeli Przepowiedni po drugiej stronie Cielistej Bramy, w celu uzyskania cennych informacji, został otoczony przez zgraję upiorów i teraz desperacko potrzebuje pomocy!

Before You Lord-Ordinator Hephasteos Starforge, known between his subordinates as Mr. π (Mr. Pi's nickname taken from his love for geometry). Usually easygoing scholar, but in combat, a vicious beast, hammering his opponents to a bloody paste. 
Send By High Lord commander himself, to Warscryer Citadel closest to the Flesh-Gate in Shyish, in order to get some valuable informations, he got surrounded by a host of Nighthaunt, and now desperately needs help!wtorek, 20 lutego 2018

Malign Portents Challenge: Glimmerdun Brotherhood

"Bractwo Glimmerdun*" to w naprędce utworzony oddział pod dowództwem Rycerza Questora, Luthule Poszukiwacza.
Z rozkazu Najwyższego Lorda Dowódcy, Luthule wraz z wybranymi przez niego towarzyszami ma niepostrzeżenie dostać się do Shyish przez Cielistą Bramę, zlokalizować zaginionego Lorda Ordinatora "Hephasteosa Kuźnię Gwiazd" i odeskortować go do najbliższej Burzowej Twierdzy.
W skład Bractwa wchodzi trzyosobowy zwiadowczy oddział Prosecutorów, pod dowództwem "Adisa Gnieworodnego", trzech Retributorów kierowanych przez "Wolnego Rajmunda" i pięciu członków straży Wielkiej Biblioteki Agathium (Liberatorzy pod dowództwem "Vadima Szermierza").
Aby zmylić wrogich szpiegów bractwo powołane zostało na dzień przed wymarszem, a oprócz Luthule nikt z uczestników nie zna celu ich wyprawy. Dodatkowo dowódca otrzymał tajemniczy artefakt, który ma pomóc ekspedycji w pokonaniu ewentualnych przeszkód...

*Glimmerdun: Nazwa stosowana w Królestwie Metalu, określająca złowieszczy okres wypełniony niepokojącymi omenami śmierci.

Glimmerdun Brotherhood* is a hastily assembled unit under the command of Knight-Questor, Luthule the Seeker.
It was a direct order from High Lord Commander, that Luthule with his hand-picked companions have to infiltrate the Fleshgate, lokalize missing Lord Ordinator Hephasteos Starforge, and escort him to the nearest Stormkeep. Brotherhood consist of a three-man strong, recon unit of Prosecutors under the command of Adis Wrathborn, three Retributors lead by Slow Rajmund and five members of Great Agathium Library Guard (Liberators under the command of Vadim the Swordsman).
To mislead enemy spies, brotherhood was assembled only a day before departure, and except Luthule nobody from brotherhood members knows the true goal of their mission. During their departure Luthule was gifted with mysterious artefact, which should help to overcome eventual obstacles...

*Glimmerdun: Name used in the Realm of Metal defining the sinister season filled with malign portents of death.
niedziela, 18 lutego 2018

Malign Portents Challenge: Prosecutors

W końcu skończyłem skrzydła... Następnym razem pokarzę całą grupę ekspedycyjną "Bractwo Glimmerdun", teraz zaś trójka Prosecutorów:

Finnaly, wings are finished... Next time i will show You whole "Glimmerdun Brotherhood" expeditionary force. Now a trio of Prosecutors:środa, 14 lutego 2018

Lord of Blights and Lord-Ordinator conversions

Niestety nie wyrobiłem się czasowo z wyzwaniem pomalowania SC!, jak zwykle pokonały mnie skrzydełka których nie znoszę malować. W dodatku zamiast je kończyć wziąłem się za niewielkie konwersje Lord of Blights dla kumpla i mojego prywatnego Lorda Ordynatora. :)

Unfortunately I didn't finish in time my painting SC! challenge, as always Stormcasts wings defeate me (I hate painting them). In addition, instead of finishing the wings, I made small conversions on my friend Lord of Blights and on my own Lord-Ordinator. :)


Pan Zaraz z dodatkowymi główkami i wymodelowanym symbolem Nurgla na tarczy (wzorowanym na okładce Battletomu) | Lord of Blights with additional Death-Heads, and sculpted Nurgle symbol on his shield (based on Battletome cover art)


Moja wersja główki dla Lorda Ordynatora (głowa Bloodreavera z brodą i włosami z GS'u)| My version of Lord-Ordinators head (Bloodreaver head with beard and hairs from GS)

Prosecutorów i ich skrzydełka mam zamiar skończyć w tym tygodniu :P

Prosecutors and their wing should be finished this week. :P

sobota, 10 lutego 2018

Malign Portents Harbinger Knight of Shrouds

Moje pdejście do Knight of Shrouds - model wydaje się zaskakująco duży względem Nighthauntowych bohaterów, ale bardzo przyjemny do malowania.

My take on Knight of Shrouds - he is suprisingly big in comparasion to other Nighthaunt heroes, but he is pretty nice to paint.