sobota, 10 września 2016

Warhammer Quest/Gorechosen: Slaughterpriest with Hackblade and Wrath-hammer

Gratis z WD pomalowany już w zeszłą niedzielę, czekałem tylko na farbkę"Blood for the Blood God"...jak to tak Khornita bez artystycznych rozbryzgów krwi...? :P

Free miniature from WD painted last Sunday, I was only waiting for a "blood for the Blood God" technical paint ...how can it be, Khorne follower without artistic blood splashes...? :P

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz