sobota, 10 lutego 2018

Malign Portents Harbinger Knight of Shrouds

Moje pdejście do Knight of Shrouds - model wydaje się zaskakująco duży względem Nighthauntowych bohaterów, ale bardzo przyjemny do malowania.

My take on Knight of Shrouds - he is suprisingly big in comparasion to other Nighthaunt heroes, but he is pretty nice to paint.
2 komentarze: