sobota, 15 września 2018

Soul Wars Challenge: Celestar Ballista #2

Druga balista gotowa, zostało tylko 3 panów Castigatorów. :)

Second ballista is ready, only 3 Castigators left. :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz