czwartek, 29 listopada 2018

Mousillon: Green Knight

Chciałbym podzielić się z wami moim zakończonym już, starym projektem, Bretońską armią, a konkretnie z Mousillonu: Strażnicy Kręgu Guerac. Armia ta umarła wraz z końcem starego świata i narodzinami Age of Sigmar.
Aby cokolwiek działo się na blogu (ostatnio mam problemy z malowaniem nowych modeli 😔 ), przez następnych kilka postów będę prezentował moje już dawno skończone jednostki. Przepraszam za odgrzewane kotlety, ale może komuś przypadną do gustu. 😉

...więc kim byli Strażnicy Kręgu Guerac?

W przeciwieństwie do większości ówczesnych armii z Mousillonu, moja nie była armią nieumarłych, byli oni obrońcami Królestwa, Pani Jeziora i boskiej pary Taala i Rhyi.
Jako wielki fan tych bogów musiałem jakoś umieścić ich we fluffie armii, na szczęście w Bretońskim dodatku do drugiej edycji WH RPG,znalazłem wzmiankę o "Kręgu Guerac" leżącym wewnątrz Mousillonu. Był to krąg starożytnych menhirów poświęconych Taalowi.
Tak więc armia składa się z Rycerzy wiernych głównie Pani Jeziora i wyznającego Taala chłopstwa.

Now I want to share with You my long forgotten, finished, big project, my Bretonnian, Mousillon army: Guardians of Guerac Circle! Army that died with the End Times and beginning of Mortal Realms.
To keep this blog alive, in next several posts I want to share with You with my old, finished units (I have a problem with painting new stuff recently 😔), so sorry for old, finished projects, but hope someone will like it. 😉

...so who were the Guardians of Guerac Circle?

Unlike most of the Mousillon armies my was not an Undead army they were the true protectors
of the Land, Lady of the Lake and divine couple of Taal & Rhya, as a big fan of these pair I had to add them in the army theme, luckily in the second edition of WH RPG, Bretonnian textbook I had found something about "Guerac Circle" inside the Mousillon borders. It is some kind of ancient stone circle belonged to Taal.
So army was a bunch of Knights and Taal worshipping peasants.


Jako pierwszego pokazać chcę moją ulubioną konwersję - Green Knighta, oraz wizerunek autorstwa Jamesa Gallaghera, na którym się wzorowałem:

First I want to show You one of my favourite conversions, my Green Knight, and James Gallagher art it was based upon:Więcej zdjęć: |Some more shots:
Sówka | The Owl:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz