czwartek, 30 kwietnia 2020

FKB #LXVIII: Wrota

Jako prowadzący aktualną edycję FKB wybrałem temat "Wrota". Powodem tego był mój stary projekt odłożony na półkę ponad rok temu - skonwertowane Baleful Realmgate.
Bazę stanowi front oryginalnego modelu doczepiony do skały ze styroduru, do tego płyty z plasticardu, duża ilość wikolu i piasku, kilka czaszek z zestawu od GW i gotowe.

As a host of actual edition of FKB I choose the topic "Wrota" ("Gate"). The reason for that was my old project that I put on the shelf over a year ago - converted Baleful Realmgate. 
Base of my conversion is the front-side of original model, attached to a rock made out of foam, to that I've added some slabs made out of plasticard, a lot of PVa-glue and sand, and at the end some skulls from GW skull-set, and thats it.

Na koniec kilka zdjęć WiP | At the end several WiP pictures


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz