czwartek, 1 września 2022

Guardian Idol (FKB XCVII)

Kolejny wpis, kolejna edycja FKB. Na warsztacie cały czas zestaw Ghurowych (królestwo Bestii) terenów, a akurat koyoth z bloga shadow grey zaproponował idealny temat: Bohater drugiego planu... a czymże innym, jak nie bohaterami drugiego planu, są elementy scenerii?
Wczoraj właśnie skończyłem malować kolejny teren z zestawu, a mianowicie Guardian Idol.
Jest to jeden z wielkich posągów przedstawiających Stormcastów, które to wznoszone są wokół nowo założonych osad, w ramach Krucjat Świtu. Dzięki magicznym osłonom nałożonym na posągi, chronią one mieszkańców, przed zgubnym wpływem Chaosu, oraz strzegą przed nieumarłymi.


Next entry, and next edition of FKB. In my workshop I'm still working on a set of Ghurisch (realm of Beast) terrains, accidentally koyoth from shadow grey blog, proposed an ideal topic: Hero of the background... and what if not a heroes of the background are elements of the scenery?
Yesterday I've finished next terrain from the set, namely the Guardian Idol.
It is one of the great statues depicting Stormcast Eternals, which are erected around newly established settlements, during the Dawnbringer Crusades. Thanks to magical wards put on the statues, they protect citizens from the disastrous infulence of Chaos, and ward off the dead.
Na koniec przykład Guardian Idola jako bohatera drugiego planu: | For the end, an example of the Guardian Idol, as a background hero:10 komentarzy: