wtorek, 26 lipca 2016

Parada Armii 2016 - Malignants - Update 11


Dzisiaj udało mi się zrobić podwyższenie terenu wokół rzeki i nałożyć pierwszą warstwę tekstury na połowę makiety.

Today I've managed to make higher terrain around river and cover right side with first layer of texture.


Udało mi się też nałożyć podstawowe barwy i washe na wampira.

Also I've painted base colours and washes on vampire.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz