niedziela, 26 marca 2017

Parada Armii 2017 - Warhammer Quest #3

 Pierwszy z bohaterów gotowy - Knight Questor Corrigan The Seeker w pełni okazołałości! Od przyszłego tygodnia Cogsmith.

First from the heroes finished -  Knight Questor Corrigan The Seeker in full glory! From the next week Cogsmith.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz