niedziela, 12 marca 2017

Parada Armii Vanaheim 2017 - Celestial Vindicators #1

Kolejny rok i kolejny konkurs w Vanaheim, nazwa konkursu to Parada Armii, ale w tym roku przedmiotem ocen sędziów będzie niewielka drużyna bohaterów. Na makiecie 20/20 cm (8/8") mamy zmieścić przynajmniej 3 modele. Temat konkursu: "Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę" (Kłania się Franek Kimono). System: dowolny.

Tak jak i w zeszłym roku postanowiłem wykorzystać tę okazję do wzmocnienia sił moich Niebiańskich Windykatorów. :P

Na makiecie znajdą się  (mam nadzieję że się zmieszczą :P ): Vanguard Palladors'i, Lord Aqillor, i kilka Gryph-hound'ów. Do stworzenia samej makiety wykorzystam Baleful Realmgate i zestaw dużych elementów do ozdoby podstawek z serii Shattered Dominion.


Next year, and next competition in Vanaheim, this time the theme of competition is a band of heroes. On 20/20cm (8/8") display we have to fit at last 3 models from any tabletop game system.

Like last year I will use this competition to support my Celestial Vindicators forces. :P

On my display i will fit (I hope so :P ): Vanguard Palladors, Lord Aquilor and some Gryph-hounds. A display itself will be made of Baleful Realmgate and Shattered Dominon large base kit pieces.


Elementy które wykorzystam na makiecie:
Pieces that I will use on my display:

Grupie moich dzielnych wojaków przewodzi Lord Aquilor "Monsun Stormgale".
 The leader of my band of brave warriors is Lord Aquilor "Monsun Stormgale".

Tutaj Monsun wraz z pierwszym z Palladorów na podstawce od makiety.
Here Monsun with first of the Palladors on the display base.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz