poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Soul Wars Challenge: Castigators

Szóstka Castigatorów gotowa, świetne modele choć łączenia na środku naramienników to ZŁO! :P
Co do schematu zdecydowałem że czerwone tuniki (tak jak w Battletomie) będą mieli tylko bohaterowie i dowódcy oddziałów, no i może Evocatorzy, jako elitarna jednostka.

Six Castigators are ready, great models, but gaps on the pauldrons are pain in the ass. :P
As about the painting scheme  I decided that red tunics (as they are painted in the Battletome) will be reserved only for heroes, unit leaders, and probably Evocators as an elite unit.

2 komentarze: