piątek, 28 sierpnia 2020

Stworze: Bagiennik (FKB LXXII)

Temat LXXII Figurkowego Karnawału Blogowego to "Okaz zdrowia".

Ciężko było mi znaleźć jakiś okaz zdrowia na aktualną edycję FKB, ale jedno z akurat malowanych Stworzy się nada:
Kolejny model do gry "Stworze" - Bagiennik.
Słowiański demon wodny, zamieszkujący bagna i stawy. Charakterystyczną cechą są nozdrza Bagiennika, z których, w sytuacji zagrożenia, potrafi on strzelać błotnistą, parzącą mazią. Wierzono że substancja ta ma właściwości lecznicze, pomaga na reumatyzm, bóle krzyża, a nawet bezpłodność.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii)

The topic of LXXII Figurkowy Karnawał Blogowy is "Picture of health".

It was hard to find any picture of health for current FKB edition, but one from actually painted Stworzes will fit:
Next miniature from game "Stworze" - Bagiennik.
Slavic water daemon, living in swamps and ponds. Distinctive for Bagiennik are his nostrils, from which he could shoot a muddy, scalding smudge. It was belived that this substance had healing properties, it helped for rheumatism, low back pains, and even infertility.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry)


4 komentarze: