wtorek, 25 sierpnia 2020

Stworze: Licho

Licho.
Słowiański demon zsyłający nieszczęście. Licho wędrowało po świecie szukając miejsc w których ludzie żyli szczęśliwie. Zsyłało na mieszkańców pecha, wyrywając szczeble z drabiny czy obluzowując ostrza siekier, czasami nawet mogło wzniecić pożar czy zesłać głód.

(Opis zainspirowany wpisem z polskiej Wikipedii)

Licho.
Slavic daemon bringing misfortune. Licho was wandering across the land, searching for the places where people were living happily. There it brought bad luck, breaking ladder rungs, loosening the axe blades, sometimes even starting the fire or bringing the famine.

(Description inspired by the polish Wikipedia entry) 


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz