wtorek, 1 września 2020

Stworze: Mara

Mara, zwana Zmorą.
Dusza żywej kobiety, która nocą opuszcza ciało właścicielki. Szuka ona sobie ofiary wśród sąsiadów i bliskich, siada im na piersiach i wysysa siły życiowe. Mary prawie nigdy nie doprowadzały do śmierci swoich ofiar, ale prze swą powszechność i uciążliwość mocno zniechęcały do siebie ludzi.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa) 

Mara called Zmora.
Soul of a living woman, which during the night escaped the body of the owner. It searched a victim between neighbours and family, then it sits on their chests and sucked up their life forces. Almost always it ended without killing its victims, but becouse of Maras commonness, and nuisance, they earned everlasting aversion in common folk.

(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)4 komentarze: