piątek, 4 września 2020

Stworze: Szeptucha

Ostatni model ze Stworza, który miałem do malowania.

Szeptucha.
Słowiańska uzdrowicielka, pomagająca ludziom jak i demonom, łącznik między światem materialnym i duchowym.

Last miniature from "Stworze", that I have to paint.

Szeptucha.
Slavic female healer, helping both people and deamons, she is a link between material and spiritual worlds.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz