piątek, 24 marca 2023

Barak-Krakov: Drekki Flynt

Tym razem sławetny Drekki Flynt. Podczas jednej ze swoich przygód zmuszony został odgrywać rolę kapitana z mojego sky-portu... ;) Mam nadzieję, że kiedyś wymaluję mu jego fregatę Aelsling wraz z załogą.

This time famous Drekki Flynt. During one of his adventures he was forced to play the role of a captain from my sky-port.... ;) Hopefully some day I will paint his frigate Aelsling alongside with her crew.


4 komentarze: