czwartek, 16 sierpnia 2018

Detlef Otello Kravinoff - Retromancer aka Retro Necromancer

Mój najnowszy dodatek do armii nieumarłych, a zarazem relikt przeszłości - nekromanta którym grałem za czasów szkolnych i który po latach powrócił do mojej kolekcji. Nie oparłem się pokusie pomalowania go w stylu odrobinę retro. Aż kusi kwadratowa podstawka z zieloną krawędzią ;p

Detlef Otello Kravinoff - pierwszy dramatopisarz z Shyish. Na drogę nekromancji ściągnęło go obsesyjne pragnienie stworzenia dramatu doskonałego. Na drodze perfekcjonizmu stanęły mu ambicje i rozgrywki między aktorami. Poszukując idealnych aktorów odkrył drogę śmierci - drogę perfekcyjnego porządku pozwalającą mu przedstawić swoje dzieła w najidealniejszy sposób, z pomocą kontrolowanych przez niego martwych aktorów. Do jego najwybitniejszych dzieł należą Podła Zdrada  Nikczemnego Sigmara Złodzieja; Życie,  Śmierć i Boskość Nagasha Pana Wszystkiego i Morteo i Dehia z których pierwsze dwa miał zaszczyt przedswawić przed samym Wielkim Nekromantą Nagashem zzyskując sobie jego aprobatę i protekcję. Czasem dołącza w boju do sił prowadzonych przez Arkhana - poszukując wśród ofiar bitew nowych talentów aktorskich - bo nawet najwybitniejszy nekromanta potrzebuje dusze obdarzone talentem, aby stworzyć ponadczasowe przedstawienie. 

My newest addition to my Undead army - relict from the past - necromancer that was part from my army in my school times and naw came back to my collection. Couldn't resist painting him a little in retro style. Was almost tempted with square base with green sides ;p

Detlef Otello Kravinoff  - first drama writer of Shyish. He became necromancer because of his obsesion of creating perfect drama. In his way to perfection stood ambitions and petty games between actors. Seeking perfect actors he found way of the death - full of pefrect order. With dead resurrected actors he managed to get closer to his goal. His most renown works are Vile Betreyal of Despicable Sigmar and Life Death and Godhood of Nagash Master of All and Morteo and Dehia. He preformed two of his dramas before Great Necromancer himself - and gained his protection and approval. Sometimes he joins Arkhan forces looking for perfect talented souls among newly dead after battles because even greatnecromancer need talented souls for perfect performances. 
2 komentarze: