poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Stworze: Bobo

Bobo.
Niewielki słowiański demon, zamieszkujący piwnice, strychy i inne miejsca w których mógł przeczekać dzień. Po zmroku Bobo wychodziło z ukrycia i straszyło dzieci, czasem mogło nawet porwać jedno z nich. W celu jego obłaskawienia wystarczała niewielka ilość strawy.

(Opis zainspirowany "Bestiariuszem Słowiańskim" autorstwa Pawła Zycha i Witolda Vargasa)

Bobo.
Small slavic daemon, living in cellars, attics, or other places in which it could wait out the night. After dark Bobo came out and it started to scare children, sometimes it could even steal one of them. To calm down the creature, small portion of food left for it was enough.
 
(Description inspired by "Bestiariusz Słowiański" by Paweł Zych and Witold Vargas)


4 komentarze: